Skip to main content Skip to search Skip to header Skip to footer

Teleurgesteld in jou? Nooit!

De Christian Science Heraut - 27 juli 2018

Deze podcast werd geproduceerd door The First Church of Christ, Scientist, in Boston, Massachusetts, Verenigde Staten. Copyright 2018.


Intro: Hallo vrienden, en welkom bij de Daily Lift. Dank u dat u zich bij ons aansluit voor een andere geïnspireerde boodschap. De Lift van vandaag werd oorspronkelijk opgenomen in het Engels door Heidi Van Patten, een Christian Science practitioner uit Petoskey, Michigan, Verenigde Staten.


Op een keer, nadat ik een heleboel nieuws had gehoord over oneerlijkheid en wreedheid in de wereld, hoorde ik mezelf zeggen: “God kijkt waarschijnlijk op ons neer en schudt Zijn hoofd.” Op hetzelfde moment dat ik het zei, betrapte ik mezelf. Is dat werkelijk hoe je denkt over God? Verwijderd van Zijn schepping? Teleurgesteld in Zijn kinderen? Nee toch!

En ik dacht aan wat Mary Baker Eddy schrijft in Wetenschap en Gezondheid met Sleutel tot de Heilige Schrift: “God was voldaan over Zijn werk. Hoe had Hij anders kunnen zijn, daar de geestelijke schepping het uitvloeisel, de uitstroming, was van Zijn oneindige algenoegzaamheid en onsterfelijke wijsheid?” Dit is een indrukwekkende verklaring, die zegt dat Gods schepping het gevolg is van Zijn liefde en wijsheid. God kon nooit worden verwijderd van Zijn schepping en Hij kon nooit iets anders voelen dan volkomen liefde en voldoening voor ieder deel ervan, inclusief ieder van ons. In plaats van een antropomorfe God te zijn die treurig en met veroordeling neerkijkt op een verwijderde en chaotische wereld, omarmt en verheft God, het oneindig, goddelijk Gemoed, vreugdevol Zijn schepping met liefde, reinheid en orde.

Dit kan soms echt moeilijk zijn om te begrijpen, of we zouden zelfs kunnen denken dat wij niet goed hoeven te zijn omdat God ons toch altijd liefheeft. Maar hoe meer we ernaar streven de eigenschappen van eerlijkheid, vriendelijkheid en begrip uit te drukken – hoe vaker we een stap terugdoen van menselijke veroordeling – des te meer helpen wij liefde en vrede in de wereld te bevorderen en des te meer zien we deze gemanifesteerd. Dit is de actie van het enig besturende goddelijk Beginsel, dat in Wetenschap en Gezondheid beschreven wordt als ... “Liefde, die alle ware zijn draagt, dekt en omvat.”

Vandaag en op elke dag kunnen we voorwaarts gaan met vreugde en weten dat God “voldaan [is] over Zijn werk.” En dit sluit ieder van ons in als een essentieel deel van Zijn prachtige en gezegende schepping.

De missie van de Heraut

In 1903 stichtte Mary Baker Eddy De Heraut van Christian Science, met het doel: „de universele werkzaamheid en beschikbaarheid van waarheid te verkondigen.” (My 353:14) De definitie van ,heraut’ in een woordenboek: „voorloper – een boodschapper die vooruit is gestuurd om bekend te maken wat er gaat komen”, geeft een speciale betekenis aan de naam Heraut en wijst ons bovendien op onze plicht – de plicht van ieder van ons – om te zorgen dat onze Herauten hun taak vervullen, een taak die onafscheidelijk is van de Christus en werd aangekondigd door Jezus met de woorden: „Ga heen in heel de wereld, predik het Evangelie aan alle schepselen” (Markus 16:15).

Mary Sands Lee, Christian Science Sentinel, July 7, 1956

Lees meer over de Heraut en zijn missie.