Skip to main content Skip to search Skip to header Skip to footer

Epilepsie van hond genezen

De Christian Science Heraut - 29 oktober 2018

Oorspronkelijk gepubliceerd in de 13 augustus 2018 editie van de Christian Science Sentinel.


Toen onze geliefde hond, Toby, toevallen begon te krijgen, probeerde ik hem uit de buurt van onze twee zoontjes te houden, want het was een erg naar gezicht, zelfs voor mij. De toevallen duurden een paar minuten en dan kwam Toby weer bij en deed alsof er niets aan de hand was.

Op zekere dag ging ik met Toby naar de dierenarts voor zijn hondsdolheidsinjectie, die wettelijk verplicht is, en ik beschreef de toevallen aan de dierenarts en vroeg hem of het mogelijk was dat ze veroorzaakt werden door de chemicaliën in de gazonbehandeling. Ik had wel eens gezien dat de hond gras at en vroeg me af of hij gifstoffen naar binnen kreeg die de problemen veroorzaakten. De dierenarts vertelde me dat onze hond aan epilepsie leed wat veel voorkwam bij zijn ras en op zijn leeftijd. Hij zei: “Er is niets wat u voor hem kunt doen behalve hem warm te houden tot de toeval voorbij is.”

Een aantal jaren veranderde er niets in de situatie. Maar toen merkte ik dat de toevallen steeds vaker voorkwamen, tot zij twee keer per dag plaatsvonden. Ik had veel gebeden over dit verschijnsel en verklaard dat Toby een idee van God was, dat hij goddelijke eigenschappen manifesteerde en er geen kwaad kon doordringen in Gods liefde voor hem.

Ik vervolgde mijn studie, en ik groeide in mijn begrijpen dat wij allen slechts één geestelijk zelf hebben, en dat is het beeld en de gelijkenis van God. Dieren maken deel uit van de volmaakte geestelijke schepping van God. Iedere keer als ik werd geconfronteerd met het fysieke bewijs van toevallen, ontkende ik het en bevestigde de volmaaktheid van Toby’s geestelijke identiteit. Ik had zelf snelle genezingen ondervonden, maar in dit geval leerde ik om vol te houden en me niet te laten ontmoedigen.

In een week toen het onderwerp van de bijbelles in het Christian Science Kwartaalboekje “De stof” was, las ik in het eerste vers: “Laat je niet bedriegen” (Galaten 6:7; volgens de King James bijbelvertaling). Ik bleef nadenken over dit vers, hoe perfect het paste bij een les over de stof, en ik besloot dat ik me niet zou laten bedriegen door het stoffelijk beeld.

Een aantal weken later kwam Toby naar me toe en sprong op mijn schoot, zoals hij vaak deed als hij voelde dat er een toeval aankwam. Toen hij begon te stuiptrekken, hield ik hem stevig vast, sloot mijn ogen en bad: “Vader, wat moet ik weten?” – en de uitspraak “Laat je niet bedriegen” vulde mijn gedachten. Dit nam mijn bewustzijn zo volkomen over dat ik zei: “O, dank U, Vader,” ondanks dat het fysieke beeld niet veranderd was. Kort daarna kwam Toby bij bewustzijn, bleef nog even op mijn schoot zitten alsof hij zichzelf ervan wilde overtuigen dat hij in orde was, sprong toen op de grond en wandelde weg.

De volgende avond realiseerde ik mij dat Toby die dag geen toevallen had gehad. Er gingen een aantal dagen voorbij zonder toevallen. Het werd mij duidelijk dat Toby volkomen genezen was van de epilepsie op het moment van mijn grote klaarheid en verlichting een paar dagen tevoren.

Ik bedacht me dat deze ervaring een goed voorbeeld was van de volgende verklaring in Wetenschap en Gezondheid met Sleutel tot de Heilige Schrift van Mary Baker Eddy: “Wordt er u een enkel ogenblik van bewust, dat Leven en intelligentie zuiver geestelijk zijn – noch in, noch van de stof – en het lichaam zal dan geen klachten uiten. Lijdt u aan een geloof aan ziekte, dan zult u zich plotseling wèl voelen” (blz. 14). In een enkel ogenblik van geestelijke klaarheid zag ik dat het leven van Toby geestelijk was en dat ik niet bedrogen kon worden, niet verleid kon worden te geloven dat de stof enige macht over hem had.

Toby heeft nooit meer epileptische aanvallen gehad. Toen ik hem weer voor zijn hondsdolheidsinjectie bracht, zei de dierenarts: “O, dat is de hond die epileptische toevallen heeft.” Toen ik zei dat hij die niet meer had, zei de dierenarts: “Ik zou nooit hebben gedacht dat dat mogelijk was.” Toby leefde nog een jaar of tien bij ons.

Ik heb veel genezingen ervaren door de studie van Christian Science, maar deze genezing heeft een speciale plaats in mijn gedachten en ik vertel er graag over, omdat de genezing van dit medisch-vastgestelde probleem zo duidelijk het resultaat was van de vergeestelijking van mijn gedachten door Waarheid.

Marilyn Bliss Jones
Lincoln, Nebraska, VS

De missie van de Heraut

In 1903 stichtte Mary Baker Eddy De Heraut van Christian Science, met het doel: „de universele werkzaamheid en beschikbaarheid van waarheid te verkondigen.” (My 353:14) De definitie van ,heraut’ in een woordenboek: „voorloper – een boodschapper die vooruit is gestuurd om bekend te maken wat er gaat komen”, geeft een speciale betekenis aan de naam Heraut en wijst ons bovendien op onze plicht – de plicht van ieder van ons – om te zorgen dat onze Herauten hun taak vervullen, een taak die onafscheidelijk is van de Christus en werd aangekondigd door Jezus met de woorden: „Ga heen in heel de wereld, predik het Evangelie aan alle schepselen” (Markus 16:15).

Mary Sands Lee, Christian Science Sentinel, July 7, 1956

Lees meer over de Heraut en zijn missie.