Skip to main content Skip to search Skip to header Skip to footer

Meer dan het lezen van het ‘recept’

De Christian Science Heraut - 29 oktober 2018

Oorspronkelijk gepubliceerd in de mei 2018 editie van The Christian Science Journal.


Toen ik jaren geleden naar college ging, had ik het voorrecht bij een Christian Science practitioner te wonen. Ze werd mijn “college-moeder”. De maanden dat ik daar woonde waren vol inzichtelijke conversaties en geestelijke groei.

Op een dag vroeg ze me of er iets was dat me dwars zat, ze vond dat ik ongebruikelijk stil was. Ik zei dat ik me niet goed voelde. Toen ze me vroeg wat ik daaraan deed antwoordde ik: “Ik lees de bijbelles, maar er is geen verbetering.” 

Ze wachtte een ogenblik en vertelde me toen een verhaal van een man die had geworsteld met een ernstig fysiek probleem. Tijdens een gesprek met een practitioner, klaagde hij erover dat hij Wetenschap en Gezondheid met Sleutel tot de Heilige Schrift van Mary Baker Eddy drie keer van het begin tot het eind had gelezen en nog steeds niet genezen was. Nadat de practitioner zijn verhaal had aangehoord, pakte zij een kookboek, opende het en overhandigde het aan de man. Ze vroeg hem een recept voor het bakken van een cake te lezen. Hij was stomverbaasd maar deed het. Ze zei hem het recept nog eens te lezen, langzaam. Hij deed het. En weer vroeg ze hem het recept te lezen. Hij leek geërgerd, maar hij las het recept voor de derde keer. Ze zat stil en vroeg toen: “Waar is je cake?”

De practitioner die me het verhaal vertelde, keek me aan en glimlachte. Ik begreep het.

Ik ging naar mijn kamer, pakte mijn Bijbel en Wetenschap en Gezondheid en begon te studeren. Ik kan me niet herinneren wat ik bestudeerde, maar deze keer, als ik passages las over Gods genezende macht, stopte ik om na te denken en rustig de waarheid over mijn relatie tot God te bevestigen. Ik ontkende de aanklachten van ziekte en erkende mijn geestelijke identiteit als een uitdrukking van God. De volgende dag was ik genezen.In Wetenschap en Gezondheid staat: “Neem de goddelijke Wetenschap. Lees dit boek van het begin tot het einde. Bestudeer het, overpeins het” (blz. 559). Ik leerde dat er meer te demonstreren valt dan alleen maar Christian Science te lezen; ik moest bidden en luisteren naar God.

Chuck Harvuot

P.S. De man in het verhaal was ook volkomen genezen!

De missie van de Heraut

In 1903 stichtte Mary Baker Eddy De Heraut van Christian Science, met het doel: „de universele werkzaamheid en beschikbaarheid van waarheid te verkondigen.” (My 353:14) De definitie van ,heraut’ in een woordenboek: „voorloper – een boodschapper die vooruit is gestuurd om bekend te maken wat er gaat komen”, geeft een speciale betekenis aan de naam Heraut en wijst ons bovendien op onze plicht – de plicht van ieder van ons – om te zorgen dat onze Herauten hun taak vervullen, een taak die onafscheidelijk is van de Christus en werd aangekondigd door Jezus met de woorden: „Ga heen in heel de wereld, predik het Evangelie aan alle schepselen” (Markus 16:15).

Mary Sands Lee, Christian Science Sentinel, July 7, 1956

Lees meer over de Heraut en zijn missie.