Skip to main content Skip to search Skip to header Skip to footer

Wat waar is kan nooit uitgewist worden

De Christian Science Heraut - 27 juli 2018

Deze podcast werd geproduceerd door The First Church of Christ, Scientist, in Boston, Massachusetts, Verenigde Staten. Copyright 2018.


Intro: Hallo vrienden, en welkom bij de Daily Lift, een geïnspireerde podcast voor iedereen. De Lift van vandaag werd oorspronkelijk in het Engels opgenomen door Susan Booth Mack Snipes. Susan is een practitioner en leraar uit Orland, Maine, Verenigde Staten.


Op een zaterdag waren mijn man en ik muziek aan het opnemen als voorbereiding voor onze Christian Science zondagsdienst. Ik gaf hem een CD die me geschikt leek, maar ik maakte me zorgen dat de CD zou overspringen op een bepaalde track omdat er een kras aan de oppervlakte zat. Mijn man zei meteen: ”Dat hindert niet. Als ik hem overzet naar mijn computer wordt hij digitaal gelezen. Dat heet ‘foutcorrectie’.” En inderdaad, dit bleek waar te zijn toen we de CD met het krasprobleem afspeelden en de computerversie ervan helemaal perfect was.

Wat een vergelijking kon ik hier trekken met onze geestelijke natuur die intact is als Gods beeld en gelijkenis, zoals de Bijbel het noemt – Gods weerspiegeling. In Christian Science leren we dat de volmaaktheid van de mens als Gods spiegelbeeld altijd ongeschonden is. Geen beschadiging – geen fouten – die aan onze “oppervlakte” lijken te verschijnen, kunnen de onvernietigbare natuur van de mens veranderen. Gezien in dit licht is een weerspiegeling altijd compleet omdat hij wordt bepaald door het ware beeld, zonder acht te slaan op wat de oppervlakte toont.

In het Christian Science leerboek, Wetenschap en Gezondheid met Sleutel tot de Heilige Schrift, legt Mary Baker Eddy uit hoe de Meester, Christus Jezus, zijn machtige werken verrichtte door achter de fysieke zin van de dingen te kijken en de ware, foutloze, geestelijke mens te zien. Zij schreef: “Jezus aanschouwde in de Wetenschap de volmaakte mens, die voor hem zichtbaar was, waar door stervelingen een zondig, sterfelijk mens wordt gezien.”

In de oneindige, goddelijke Waarheid die God is, is er geen plaats waar dwaling kan verblijven. God is Alles en Zijn schepping is zoals Hij is. Dit bevestigt ons wezen als Zijn reine en volmaakte gelijkenis. Het “oppervlakte”-uitgangspunt van de vijf fysieke zintuigen die ons onvolmaakt verklaren, wordt hierdoor gecorrigeerd. Het doet er niet toe wat onze ervaring is of wat ons ogenschijnlijk beschadigd heeft, wij kunnen ons altijd keren tot de wetenschappelijke verklaring van ons ware zijn en de manifestatie zien van het idee van Liefde, onbeschadigd, prachtig en volmaakt. En deze juiste kijk op de mens brengt genezing.

De missie van de Heraut

In 1903 stichtte Mary Baker Eddy De Heraut van Christian Science, met het doel: „de universele werkzaamheid en beschikbaarheid van waarheid te verkondigen.” (My 353:14) De definitie van ,heraut’ in een woordenboek: „voorloper – een boodschapper die vooruit is gestuurd om bekend te maken wat er gaat komen”, geeft een speciale betekenis aan de naam Heraut en wijst ons bovendien op onze plicht – de plicht van ieder van ons – om te zorgen dat onze Herauten hun taak vervullen, een taak die onafscheidelijk is van de Christus en werd aangekondigd door Jezus met de woorden: „Ga heen in heel de wereld, predik het Evangelie aan alle schepselen” (Markus 16:15).

Mary Sands Lee, Christian Science Sentinel, July 7, 1956

Lees meer over de Heraut en zijn missie.