Skip to main content Skip to search Skip to header Skip to footer

2018

Christian Science openbaart God als “De grote IK BEN; de alwetende, alziende, alwerkende, alwijze, alliefhebbende en eeuwige; Beginsel; Gemoed; Ziel; Geest; Leven; Waarheid; Liefde; alle substantie; intelligentie. ” Dit staat in Wetenschap en Gezondheid met Sleutel tot de Heilige Schrift, het Christian Science leerboek geschreven door Mary Baker Eddy (blz.

Niet ver van de plek waar de mensen het centraal station van Helsinki, Finland, in- en uitgaan, staat een bescheiden gebouw met een ronde houten buitenwand. Het is de Kapel van Kamppi, die ook wel bekend staat als “de kapel van de stilte”.

Toen ik jaren geleden naar college ging, had ik het voorrecht bij een Christian Science practitioner te wonen. Ze werd mijn “college-moeder”.

Toen onze geliefde hond, Toby, toevallen begon te krijgen, probeerde ik hem uit de buurt van onze twee zoontjes te houden, want het was een erg naar gezicht, zelfs voor mij. De toevallen duurden een paar minuten en dan kwam Toby weer bij en deed alsof er niets aan de hand was.

Gedurende de eerste jaren van ons huwelijk worstelden mijn man en ik met financiële problemen. Het maakte niet uit hoe hard wij werkten of hoeveel banen wij erop nahielden, er was gewoon nooit genoeg geld om onze uitgaven te dekken.

Een aantal jaren geleden, op een avond vlak voor Kerstmis, had ik medelijden met mezelf. Kort daarvoor werd mijn relatie verbroken en ik voelde me erg eenzaam en onbemind.

Het was een donkere en stormachtige avond. Tenminste dat dacht mijn hond Raven.

Ik was vijftien jaar oud en thuis in Chicago voor de kerstvakantie van kostschool. Toen ik op een avond in het donker over straat liep, greep iemand mijn rechterarm en duwde iets in mijn rug en ik hoorde een mannenstem zeggen: “Doe wat ik je zeg of ik vermoord je”.

Vele jaren geleden besloten mijn man en ik een riviertrip te maken in Colarado. We vonden een groep die naar de Yampa en de Green Rivier ging.

“Zonde is alsof je een rotsblok oppakt” legde een vriend van mij uit toen we op een dag een wandeling maakten. Het rotsblok is in wezen geen deel van je, maar als je het oppakt wordt het onhanteerbaar, zelfs pijnlijk, en je draagt het met je mee totdat je beseft dat je het kunt neerleggen.

De missie van de Heraut

In 1903 stichtte Mary Baker Eddy De Christian Science Heraut, met het doel: “de universele werkzaamheid en beschikbaarheid van Waarheid te verkondigen” (My 353:14). De definitie van ‘heraut’ in een woordenboek: “voorloper – een boodschapper die vooruit is gestuurd om bekend te maken wat er gaat komen”, geeft een speciale betekenis aan de naam Heraut en wijst ons bovendien op onze plicht – de plicht van ieder van ons – om te zorgen dat onze Herauten hun taak vervullen, een taak die onafscheidelijk is van de Christus en werd aangekondigd door Jezus met de woorden: “Ga heen in heel de wereld, predik het Evangelie aan alle schepselen” (Markus 16:15).

Mary Sands Lee, Christian Science Sentinel, July 7, 1956

Lees meer over de Heraut en zijn missie.