Skip to main content Skip to search Skip to header Skip to footer

Kinderen vertellen wat hun lievelingsgezang is

De Christian Science Heraut - 13 augustus 2018

Oorspronkelijk gepubliceerd in de 6 augustus 2018 editie van de Christian Science Sentinel.


Mijn lievelingsgezang is nummer 477, dat begint met: “Voed mijn lammeren, hoed mijn schapen” – “Feed my lambs, tend my sheep” (Natalie  Sleeth, Christian Science Hymnal, Hymns430-603). Ik leerde het in de Christian Science zondagsschool waar ik met mijn zusje en broer naartoe ga.

Ik houd van het gezang omdat de melodie zo prachtig klinkt en het een mooie boodschap heeft over God die ons beschermt zoals een herder zijn schapen beschermt en ervoor zorgt. Het laat me zien dat wat er ook gebeurt, God altijd voor mij zorgt.

Ellie

De missie van de Heraut

In 1903 stichtte Mary Baker Eddy De Heraut van Christian Science, met het doel: „de universele werkzaamheid en beschikbaarheid van waarheid te verkondigen.” (My 353:14) De definitie van ,heraut’ in een woordenboek: „voorloper – een boodschapper die vooruit is gestuurd om bekend te maken wat er gaat komen”, geeft een speciale betekenis aan de naam Heraut en wijst ons bovendien op onze plicht – de plicht van ieder van ons – om te zorgen dat onze Herauten hun taak vervullen, een taak die onafscheidelijk is van de Christus en werd aangekondigd door Jezus met de woorden: „Ga heen in heel de wereld, predik het Evangelie aan alle schepselen” (Markus 16:15).

Mary Sands Lee, Christian Science Sentinel, July 7, 1956

Lees meer over de Heraut en zijn missie.