Skip to main content Skip to search Skip to header Skip to footer

Normale lichaamsfunctie hersteld

De Christian Science Heraut - 24 juli 2018

Oorspronkelijk gepubliceerd in de 9 juli 2018 editie van de Christian Science Sentinel.


Toen ik in het laatste jaar van de middelbare school zat, begon mijn lichaam steeds meer vocht vast te houden. Aan het einde van het jaar pasten mijn kleren mij niet meer en mijn gezicht was opgezwollen als ik ’s morgens uit bed kwam. Maar ik was nog steeds in staat mijn schoolwerk te doen en aan activiteiten deel te nemen.

Ik bad zoals ik op de Christian Science zondagsschool had geleerd en ik had ook af en toe behandeling in gebed van Christian Science practitioners. Omdat het probleem hardnekkig was, besloot ik in het eerste jaar van college tijd vrij te nemen om meer tijd te wijden aan gebed.

Op een dag toen ik een artikel las in een brochure uitgegeven door de Christian Science Publishing Society, trof deze verklaring me: “Een gemoed doordrenkt van liefde en blijdschap bezit een inherente veerkracht die het in staat stelt op natuurlijk wijze terug te veren van onheilssuggesties – zoals een rubber bal, die uit model is, op natuurlijke wijze terugspringt als de druk aan de buitenkant is verwijderd” (Theodore Wallach: “Is Happiness Beyond Your Reach?” Sentinel, 29 januari 1945).

Het was alsof er een licht werd aangedaan in mijn gedachten! Tot dat moment had ik me niet gerealiseerd dat ik een druk had gevoeld over wat me te wachten stond in mijn leven, welke richting ik zou kiezen met mijn studie, of ik zou gaan trouwen en kinderen krijgen, enzovoort. Het daagde in mijn gedachten dat ik niet alle antwoorden voor de toekomst nodig had op dat moment, en dat ik er niet verantwoordelijk voor was om die antwoorden te geven. Precies zoals wij geduldig wachten op een bloem die zijn knop opent om zijn schoonheid te laten zien, kon ik geduldig wachten op God, die het goddelijk Gemoed is, om mijn stappen voor de toekomst te openbaren. Door geestelijk begrijpen wist ik dat ik op God kon vertrouwen om mijn leven te besturen.

Er kwam een gevoel van vrede over me. Met de verandering in mijn denken van angst naar vertrouwen, wist ik dat ik genezen was! Spoedig begonnen de symptomen te verminderen en binnen de kortste tijd had ik weer mijn normale figuur en maat. De symptomen zijn niet teruggekeerd, en ik ben ook niet bang geweest dat ze zouden kunnen terugkomen. Het was (en is) duidelijk dat de verandering in mijn denken een verandering in mijn ervaring bracht en het probleem dus niet van lichamelijke aard was maar geheel mentaal.

Ik ben zo dankbaar voor het geestelijk onderwijs dat ik kreeg in de Christian Science zondagsschool, voor Christian Science cursusonderricht en voor de vele zegeningen die kwamen met kerklidmaatschap.

Carol Miller
North Carolina, VS

De missie van de Heraut

In 1903 stichtte Mary Baker Eddy De Heraut van Christian Science, met het doel: „de universele werkzaamheid en beschikbaarheid van waarheid te verkondigen.” (My 353:14) De definitie van ,heraut’ in een woordenboek: „voorloper – een boodschapper die vooruit is gestuurd om bekend te maken wat er gaat komen”, geeft een speciale betekenis aan de naam Heraut en wijst ons bovendien op onze plicht – de plicht van ieder van ons – om te zorgen dat onze Herauten hun taak vervullen, een taak die onafscheidelijk is van de Christus en werd aangekondigd door Jezus met de woorden: „Ga heen in heel de wereld, predik het Evangelie aan alle schepselen” (Markus 16:15).

Mary Sands Lee, Christian Science Sentinel, July 7, 1956

Lees meer over de Heraut en zijn missie.