Skip to main content Skip to search Skip to header Skip to footer

Wat wil jij later worden?

De Christian Science Heraut - 1 oktober 2012

Christian Science Sentinel, July 23 & 30, 2012


Heeft iemand jou ooit die vraag gesteld? Misschien heb je hem wel heel vaak gehoord. Wat heb je geantwoord – ingenieur?, leraar? Of weet je het nog niet? Of je het weet of niet, je kunt gewoon je ogen sluiten en naar het antwoord luisteren. Heus, probeer het maar! Luister naar wat God je vertelt, nu, op dit ogenblik. En bewaar het antwoord in je hart.

Waarom is dit antwoord belangrijk?

Omdat het afkomstig is van God, de goddelijke, oneindige intelligentie. God weet alles. God weet wat het beste is voor jou en wat de beste manier voor je is om een zegen te zijn voor de wereld. Jazeker, de wereld te zegenen! Klinkt dat als een te grote taak voor jou? Het is niet te veel voor je hemelse Vader-Moeder. En omdat jij Gods kind bent, weerspiegel je Zijn-Haar goedheid.

Een klein meisje was een keer aan het praten met haar vriendjes; ze vertelden elkaar over hun ideeën en wat zij wilden worden of doen als ze groot waren. De naam van het meisje was Mary, en ze zei: “Ik wil later een boek schrijven!” In die tijd waren er niet veel mensen die Mary kenden, maar haar onderwijzers waren al onder de indruk van haar goede cijfers en hoeveel ze leerde in de klas, en thuis op haarzelf.

Mary miste veel lessen omdat ze zwak was en pijn had en thuis in bed moest blijven. De dokter dacht zelfs dat haar gezondheid te lijden had van teveel studeren, en vertelde haar vader dat ze beter niet meer naar school kon gaan. Maar niets kon Mary tegenhouden van het lezen van boeken. Ze was te nieuwsgierig naar allerlei dingen. En haar oudere broer Albert gaf haar veel boeken om te lezen. Dit waren grotemensenboeken, niet voor kinderen, maar Mary was er dol op. Dus ondanks dat zij niet vaak naar school ging, hield ze nooit op om van alles op te steken uit goede boeken, ondermeer de Bijbel.

En raad eens wat? Vele jaren later ontdekte Mary in de Bijbel Gods wetten, die haar toonden hoe je je tot God kunt wenden om genezing te vinden. Mary zelf werd genezen, zij genas anderen – en ze schreef een boek over genezing! En nu zijn er heel veel mensen overal ter wereld die dit boek lezen. Het is een van de 75 boeken, geschreven door vrouwen wiens woorden de wereld hebben veranderd!

Mary noemde haar boek Wetenschap en Gezondheid met Sleutel tot de Heilige Schrift. Misschien heb je er al eens in gelezen. Zij was geen meisje meer toen ze het boek schreef, maar het idee om een boek te schrijven kwam tot haar toen ze misschien net zo oud was als jij of een paar jaar ouder. Mary schreef niet alleen Wetenschap en Gezondheid, maar ook een

paar andere boeken en gedichten. En ook was zij een leraar, een spreker en een uitgever. Het tijdschrift waaruit je vandaag leest werd door haar opgericht, zowel als twee andere tijdschriften en een nieuwsblad. We kennen haar nu als Mary Baker Eddy.

Wetenschap en Gezondheid is een echt cool boek! Je vindt er een heleboel geestelijke ideeën in, gebaseerd op de Bijbel,die je kunnen helpen met allerlei dingen thuis en op school. Maar dat niet alleen – er wordt je ook getoond hoe je jezelf kunt genezen, en zelfs hoe je je vriendjes kunt genezen. Mary zei dat zij voelde dat God haar de woorden gaf voor het boek. Zoiets kan jou ook overkomen. God spreekt de hele tijd met je en jij kunt luisteren naar wat het goddelijk Gemoed tegen jou zegt, nu en altijd, zoals wordt uitgelegd in het boek.

Dus de volgende keer als iemand je vraagt wat jij later wilt doen, kun je je herinneren dat God iets speciaals voor jou gepland heeft, iets dat jij alleen kunt doen. En je hoeft nergens bang voor te zijn. Je kunt je laten leiden door de goddelijke Liefde. Je hoeft alleen maar in je hart te weten dat jouw mogelijkheden onbeperkt zijn!


Leida Lesse is Christian Science practitioner en leraar, en lid van de Christian Science Raad van Sprekers. Ze woont in Quincy, Massachusetts, V.S.; ze geeft cursusonderricht in Rio de Janeiro, Brazilë

De missie van de Heraut

In 1903 stichtte Mary Baker Eddy De Christian Science Heraut, met het doel: “de universele werkzaamheid en beschikbaarheid van Waarheid te verkondigen” (My 353:14). De definitie van ‘heraut’ in een woordenboek: “voorloper – een boodschapper die vooruit is gestuurd om bekend te maken wat er gaat komen”, geeft een speciale betekenis aan de naam Heraut en wijst ons bovendien op onze plicht – de plicht van ieder van ons – om te zorgen dat onze Herauten hun taak vervullen, een taak die onafscheidelijk is van de Christus en werd aangekondigd door Jezus met de woorden: “Ga heen in heel de wereld, predik het Evangelie aan alle schepselen” (Markus 16:15).

Mary Sands Lee, Christian Science Sentinel, July 7, 1956

Lees meer over de Heraut en zijn missie.