Skip to main content Skip to search Skip to header Skip to footer

Hulp van Gods schepsels, voor Zijn schepping

De Christian Science Heraut - 1 oktober 2012

Christian Science Sentinel, 9.3.2012


De boerenhond was spoorloos verdwenen, en de eigenaar werd ongerust. Hij organiseerde een zoektocht, die begon in de schemering en de hele nacht duurde. Net voor het licht begon te worden, werd de hond gevonden. Hij was niet ver weg onder een brug gekropen. Maar de grootste verrassing voor de zoekers was de ontdekking dat de hond zich onder de brug om een baby had gedrapeerd die daar te vondeling was gelegd. Een twee weken oude mensenbaby. En hierdoor had hij de baby warm gehouden en in leven gehouden. En tegelijkertijd had hij het kindje beschermd tegen nachtdieren die er niet op uit waren om bevriend te raken met mensen groot of klein. Het laatste bericht was dat zowel de hond als de baby het goed maakten en de verwachting was dat zij geen schadelijke gevolgen zouden ervaren (Ghana News Agency, 8 juni 2012).

Als je zo’n hartverwarmend verhaal leest met een goede afloop, vraag je je wel eens af wat een hond of, in een ander geval, een mens, tot zo’n liefdevolle daad brengt. Wat beweegt iemand ertoe om extra moeite te doen en zich over een ander te ontfermen? Is het instinct, of is het meer dan dat?

Wij hier op het kantoor van de Christian Science tijdschriften, denken dat er meer aan de hand was en dat er achter deze gebeurtenis een geestelijke impuls werkzaam was. Je zou het “de rechterhand van de Heere” kunnen noemen (Ps. 118:16). Of noem het de aanwezigheid en macht van de hemelse Schepper van ons allen. Of noem het de werking van de goddelijke Liefde. Het punt is dat de Almachtige een rol speelde. Hij is altijd aanwezig. Hij is altijd actief. De goddelijke werking die van Zijn aanwezigheid uitgaat spoort ons aan tot juist handelen. Dit is een drijvende kracht voor elk van Gods schepselen. Deze activiteit is niet lukraak of willekeurig. Hij is nauwkeurig, specifiek, exact, omdat er een goddelijke Wetenschap van Liefde is, een wet van God. Wanneer de aanwezigheid van deze wet in gebed wordt begrepen en de goddelijke activiteit ervan wordt ingezien, heeft hij een transformerend effect op het denken en daarom op gebeurtenissen. De mens bidt van nature. En het is natuurlijk voor al Gods schepselen om gehoor te geven aan goddelijke leiding.

In het bijzijn van zulk gebed en het luisteren naar Gods leiding, gebeurt het dat negatieve omstandigheden veranderen ten goede, en dat moeilijkheden worden opgelost. Het gevolg is, dat een negatieve mentale gedachtenstaat – zoals vrees, twijfel, ontmoediging – zich gewonnen geeft aan de genezende werking van de goddelijke Liefde. De nietsheid van die gedachtenstaat wordt blootgelegd. Fysieke gezondheidswetten die ziekten lijken te voorspellen, beginnen de aftocht te blazen. Ze worden herschreven, hun macht neemt af, de zogenaamde wettelijkheid blijkt op niets te berusten.

De ware geestelijke wet, of de Wetenschap, waardoor de mens wordt bewogen tot actie over te gaan in liefdevolle zorg voor zijn naaste, is tevens het mentale en geestelijke gebied waarin de dieren zich bewegen en leven. Anders gezegd, de wet van God – de Wetenschap van Liefde, de waarheid van het bestaan – is het gebied waarin de juiste activiteiten plaatsvinden. “Al Gods schepselen bewegen zich in de harmonie van de Wetenschap en zijn onschadelijk, nuttig en onvernietigbaar.” (Deze uitspraak is van Mary Baker Eddy, en staat in haar belangrijkste werk over Christian Science: Wetenschap en Gezondheid met Sleutel tot de Heilige Schrift, blz. 514).

Wees niet verbaasd als gebeurtenissen zoals degene die hierboven beschreven is, meer zullen gaan voorkomen. Ook al zijn er anderen die er niet aan denken om God alle eer te geven, jij kunt Hem meer trouw en dankbaarheid tonen, Hem vaker prijzen en meer liefhebben met een zuiver hart. Dat stelt je in de gelegenheid om getuige te zijn van meer reddingsacties, meer bewijzen van Liefdes zorg voor Zijn schepping.

Zou het kunnen zijn dat een van Gods schepsels, bijvoorbeeld een boerenhond, het middel is waardoor de goddelijke Liefde Zijn schepping bereikt en zegent? Is het mogelijk dat er een wetenschappelijke basis is voor de harmonie, onschadelijkheid, het nut en de onverwoestbaarheid van Gods schepsels? Als wij dit in gebed overdenken, komt de tijd naderbij dat er een andere onder-de-brug-redding met succes plaatsvindt.

De missie van de Heraut

In 1903 stichtte Mary Baker Eddy De Christian Science Heraut, met het doel: “de universele werkzaamheid en beschikbaarheid van Waarheid te verkondigen” (My 353:14). De definitie van ‘heraut’ in een woordenboek: “voorloper – een boodschapper die vooruit is gestuurd om bekend te maken wat er gaat komen”, geeft een speciale betekenis aan de naam Heraut en wijst ons bovendien op onze plicht – de plicht van ieder van ons – om te zorgen dat onze Herauten hun taak vervullen, een taak die onafscheidelijk is van de Christus en werd aangekondigd door Jezus met de woorden: “Ga heen in heel de wereld, predik het Evangelie aan alle schepselen” (Markus 16:15).

Mary Sands Lee, Christian Science Sentinel, July 7, 1956

Lees meer over de Heraut en zijn missie.