Skip to main content Skip to search Skip to header Skip to footer

Er is altijd een ster die naar de Christus leidt

De Christian Science Heraut - 1 november 2012

De Christian Science Heraut, 10.1988


Stralend, maar ver af, 
de wijzen voorgaand
op de weg
naar Bethlehem,
scheen een ster –
in Orion of was het een andere constellatie?
Een raadsel voor astronomen
maar wat deed het ertoe.
Het was voldoende
om verder te gaan
en het pasgeboren kind te zien.

 Voor ons allen
(op onze reis hemelwaarts)
schijnt het licht
van geestelijk genezen.
Volg de ster die naar de Christus leidt.

Gebed is het gezegende moment
om Gods gaven
een voor een uit te pakken:
een juweel van vreugde,
een vleug van begrijpen,
bedolven onder de goddelijke natuur
die alle lijden wegneemt –
en vrede is ons deel.

 Er is altijd een ster die naar de Christus leidt.

De missie van de Heraut

In 1903 stichtte Mary Baker Eddy De Christian Science Heraut, met het doel: “de universele werkzaamheid en beschikbaarheid van Waarheid te verkondigen” (My 353:14). De definitie van ‘heraut’ in een woordenboek: “voorloper – een boodschapper die vooruit is gestuurd om bekend te maken wat er gaat komen”, geeft een speciale betekenis aan de naam Heraut en wijst ons bovendien op onze plicht – de plicht van ieder van ons – om te zorgen dat onze Herauten hun taak vervullen, een taak die onafscheidelijk is van de Christus en werd aangekondigd door Jezus met de woorden: “Ga heen in heel de wereld, predik het Evangelie aan alle schepselen” (Markus 16:15).

Mary Sands Lee, Christian Science Sentinel, July 7, 1956

Lees meer over de Heraut en zijn missie.