Skip to main content Skip to search Skip to header Skip to footer

Zo ben ik nu eenmaal

De Christian Science Heraut - 1 april 2011

De Christian Science Heraut, 4.2011


De conversatie loopt vast wanneer iemand de gemeenplaats uit: “Wel, zo ben ik nu eenmaal”, vaak gevolgd door: “Het zit in de familie.” Als we deze dooddoener accepteren, kunnen we geen kant meer uit.

Het is wijs dergelijke opmerkingen die we allemaal wel eens maken, nader te bekijken. We geven hiermee namelijk onze identiteit uit handen en laten ons leven bepalen door het noodlot. Dan staan we open voor ongewenste karaktertrekken en kwalen – en wie wil dat?

God, Geest, is de grote “Ik Ben die Ik Ben” (Ex. 3:14). Hij is Beginsel, de geestelijke, harmonische Oorsprong van allen. Zo is God nu eenmaal. En je identiteit komt van Hem. 

Jezus zei over familiebanden: “Noem niemand op aarde vader, want jullie hebben maar één vader, de Vader in de hemel” (Matth. 23:9 NBV) en: “iedereen die de wil van God doet die is mijn broer en zuster en moeder” (Mark. 3:35 NBV). Dat is jouw familie en de mijne. Dat is onze familie.

Mary Baker Eddy, de schrijfster van het Christian Science leerboek Wetenschap en Gezondheid, gaf als definitie van de mens - jij, ik en ieder ander: “De samengestelde idee van oneindig Geest; Gods geestelijke beeld en gelijkenis; de volledige vertegenwoordiging van Gemoed” (blz. 591). 

Dat is wie je werkelijk bent, onbeperkt, volmaakt, en vrij. 

The Mission of the Herald

In 1903, Mary Baker Eddy established The Herald of Christian Science. Its purpose: "to proclaim the universal activity and availability of Truth." The definition of "herald" as given in a dictionary, "forerunner—a messenger sent before to give notice of the approach of what is to follow," gives a special significance to the name Herald and moreover points to our obligation, the obligation of each one of us, to see that our Heralds fulfill their trust, a trust inseparable from the Christ and first announced by Jesus (Mark 16:15), "Go ye into all the world, and preach the gospel to every creature."

Mary Sands Lee, Christian Science Sentinel, July 7, 1956

Learn more about the Herald and its Mission.