Skip to main content Skip to search Skip to header Skip to footer

Zo ben ik nu eenmaal

De Christian Science Heraut - 1 april 2011

De Christian Science Heraut, 4.2011


De conversatie loopt vast wanneer iemand de gemeenplaats uit: “Wel, zo ben ik nu eenmaal”, vaak gevolgd door: “Het zit in de familie.” Als we deze dooddoener accepteren, kunnen we geen kant meer uit.

Het is wijs dergelijke opmerkingen die we allemaal wel eens maken, nader te bekijken. We geven hiermee namelijk onze identiteit uit handen en laten ons leven bepalen door het noodlot. Dan staan we open voor ongewenste karaktertrekken en kwalen – en wie wil dat?

God, Geest, is de grote “Ik Ben die Ik Ben” (Ex. 3:14). Hij is Beginsel, de geestelijke, harmonische Oorsprong van allen. Zo is God nu eenmaal. En je identiteit komt van Hem. 

Jezus zei over familiebanden: “Noem niemand op aarde vader, want jullie hebben maar één vader, de Vader in de hemel” (Matth. 23:9 NBV) en: “iedereen die de wil van God doet die is mijn broer en zuster en moeder” (Mark. 3:35 NBV). Dat is jouw familie en de mijne. Dat is onze familie.

Mary Baker Eddy, de schrijfster van het Christian Science leerboek Wetenschap en Gezondheid, gaf als definitie van de mens - jij, ik en ieder ander: “De samengestelde idee van oneindig Geest; Gods geestelijke beeld en gelijkenis; de volledige vertegenwoordiging van Gemoed” (blz. 591). 

Dat is wie je werkelijk bent, onbeperkt, volmaakt, en vrij. 

De missie van de Heraut

In 1903 stichtte Mary Baker Eddy De Christian Science Heraut, met het doel: “de universele werkzaamheid en beschikbaarheid van Waarheid te verkondigen” (My 353:14). De definitie van ‘heraut’ in een woordenboek: “voorloper – een boodschapper die vooruit is gestuurd om bekend te maken wat er gaat komen”, geeft een speciale betekenis aan de naam Heraut en wijst ons bovendien op onze plicht – de plicht van ieder van ons – om te zorgen dat onze Herauten hun taak vervullen, een taak die onafscheidelijk is van de Christus en werd aangekondigd door Jezus met de woorden: “Ga heen in heel de wereld, predik het Evangelie aan alle schepselen” (Markus 16:15).

Mary Sands Lee, Christian Science Sentinel, July 7, 1956

Lees meer over de Heraut en zijn missie.