Skip to main content Skip to search Skip to header Skip to footer

Er is geen haast bij

De Christian Science Heraut - 1 juli 2011

De Christian Science Heraut, 7.2011


Waarom willen we toch overal zo snel heen? Sommigen jakkeren naar een uitverkoop met spotkoopjes, want daar moet je vroeg bij zijn. Of we haasten ons om vooraan in de rij te staan voor een goede plaats in de bioscoop voordat de kaartjes zijn uitverkocht.

“Wie gelooft, die zal niet haasten” vermaant de profeet Jesaja ( 28:16). Hiervan uitgaande, is het wijs om even na te denken als er gevoel van urgentie in ons opkomt. Denken we nog meer dingen nodig te hebben, moeten we werkelijk die film vandaag nog zien?

Mary Baker Eddy schrijft in Wetenschap en Gezondheid met Sleutel tot de Heilige Schrift: “Wat wij het meest nodig hebben, is het gebed van vurig verlangen naar groei in genade, dat in geduld, zachtmoedigheid, liefde en goede daden uitdrukking vindt” (blz. 4). En ook stelt ze: “De goddelijke Liefde heeft altijd voorzien en zal altijd voorzien in alles wat de mens van node heeft” (blz. 494).

Wat we werkelijk nodig hebben is meer vertrouwen in de goddelijke Liefde, meer gebed, geduld, naastenliefde en liefde voor onszelf.

Als we iedere dag beginnen met God te prijzen, zullen we openstaan voor de geestelijke ideeën waarin God voorziet, en vertrouwen hebben in Zijn leiding voor alles wat nodig en goed voor ons is.

Er is geen haast bij, maar waarom zouden we ons niet vroeg tot God wenden om Zijn gratis geschenken te verwelkomen?

De missie van de Heraut

In 1903 stichtte Mary Baker Eddy De Christian Science Heraut, met het doel: “de universele werkzaamheid en beschikbaarheid van Waarheid te verkondigen” (My 353:14). De definitie van ‘heraut’ in een woordenboek: “voorloper – een boodschapper die vooruit is gestuurd om bekend te maken wat er gaat komen”, geeft een speciale betekenis aan de naam Heraut en wijst ons bovendien op onze plicht – de plicht van ieder van ons – om te zorgen dat onze Herauten hun taak vervullen, een taak die onafscheidelijk is van de Christus en werd aangekondigd door Jezus met de woorden: “Ga heen in heel de wereld, predik het Evangelie aan alle schepselen” (Markus 16:15).

Mary Sands Lee, Christian Science Sentinel, July 7, 1956

Lees meer over de Heraut en zijn missie.