Skip to main content Skip to search Skip to header Skip to footer

2020

Je weet waarschijnlijk wel dat een week zeven dagen heeft. Maar wist je dat je iedere dag van de week meer over God kan leren?  God heeft heel veel namen.

Ik ben heel dankbaar voor twee genezingen die ik gedurende de laatste paar jaar had. Het was een begrijpen van Christian Science, dat ik kreeg door het bestuderen van de Bijbel en Wetenschap en Gezondheid met Sleutel tot de Heilige Schrift van Mary Baker Eddy, die de genezingen teweegbracht.

Genezing is onvermijdelijk. Door mijn studie en toepassing van Christian Science heb ik uit eerste hand ervaren, dat genezing zoals Jezus leerde tegenwoordig nog steeds mogelijk is.

Verleden jaar juli was ik een aantal dagen in de VS in een kamp voor jonge Christian Scientisten. Ik.

Afgelopen zomer hadden we tweemaal een hittegolf, wat heel ongewoon is in ons land. Mijn hondje Brit, een zwarte mopshond, kon de hoge temperaturen niet verdragen en tijdens de eerste hittegolf liep ze vreselijk te hijgen.

“Het lijkt of ik het niet kan stoppen,” zei ik tegen mijn softbalcoach toen mijn rechterhand oncontroleerbaar beefde. Ik was een rechtshandige pitcher en dit gebrek aan controle maakte het pitchen onmogelijk.

Ik heb dezelfde stemmen gehoord waar vele anderen in de gemeenschap naar hebben geluisterd – de media, regeringsvertegenwoordigers, vrienden. En de focus is vrij constant hetzelfde: coronavirus.

Ik wil graag mijn dankbaarheid uitspreken voor een onmiddellijke genezing die ik vier of vijf jaar geleden had en die een baken van inspiratie voor me blijft. Op een dag toen we op bezoek waren bij mijn schoonmoeder, begon ik hoofdpijn te krijgen.

Op een zeker moment voelde ik me ver verwijderd van Gods liefde. Mijn gebeden om God beter te leren kennen, begonnen wanhopig te worden.

Veel mensen zijn van mening dat hun dagelijks leven volledig buiten het bereik valt van Gods vermogen om voor hen te zorgen. De conventionele kijk op het leven als stoffelijk neigt ernaar deze visie en de angst die dit kan veroorzaken, te versterken.

De missie van de Heraut

In 1903 stichtte Mary Baker Eddy De Christian Science Heraut, met het doel: “de universele werkzaamheid en beschikbaarheid van Waarheid te verkondigen” (My 353:14). De definitie van ‘heraut’ in een woordenboek: “voorloper – een boodschapper die vooruit is gestuurd om bekend te maken wat er gaat komen”, geeft een speciale betekenis aan de naam Heraut en wijst ons bovendien op onze plicht – de plicht van ieder van ons – om te zorgen dat onze Herauten hun taak vervullen, een taak die onafscheidelijk is van de Christus en werd aangekondigd door Jezus met de woorden: “Ga heen in heel de wereld, predik het Evangelie aan alle schepselen” (Markus 16:15).

Mary Sands Lee, Christian Science Sentinel, July 7, 1956

Lees meer over de Heraut en zijn missie.