Skip to main content Skip to search Skip to header Skip to footer

2020

Ik bewonder hoe de schrijfster van het inspirerende boek Wetenschap en Gezondheid met Sleutel tot de Heilige Schrift , Mary Baker Eddy, de geestelijke basis en praktijk van Christian Science onder woorden brengt met de verklaring: “Een verhevener en praktischer Christendom, dat de bewijzen van gerechtigheid geeft en voorziet in al wat stervelingen bij ziekte en gezondheid nodig hebben, staat aan de poort van onze tijd en klopt om binnengelaten te worden. Wilt u de deur openen of sluiten voor deze bezoeker, die in de stilte des ootmoeds als een engel tot ons komt, zoals hij eertijds op het midden van de dag aan de aartsvader verscheen?” (blz.

Toen ik deze zomer bij mijn opa en oma logeerde had ik een hele vlugge genezing. Mammie hielp me met aankleden en per ongeluk krabde ze een van mijn vingers met haar lange nagel.

In onze Christian Science zondagsschoolklas spraken we over de synoniemen voor God. Een synoniem is een andere naam voor God.

Over het algemeen worden wij ons voor het eerst bewust van een probleem door symptomen, het uiterlijke teken dat er iets mis is – dat iets ergens moet worden opgelost. Maar het is niet altijd meteen duidelijk waar we moeten beginnen om de oorzaak van het probleem te identificeren.

Ik had jarenlang geworsteld met een mentale ziekte die mij voorkwam als suïcidale depressie. Toen op een dag, kreeg ik een opheffing van de donkere gedachten die me in de greep van slopende afwijzingsangst hadden gehouden.

De man was een melaatse. Verminkt.

De missie van de Heraut

In 1903 stichtte Mary Baker Eddy De Christian Science Heraut, met het doel: “de universele werkzaamheid en beschikbaarheid van Waarheid te verkondigen” (My 353:14). De definitie van ‘heraut’ in een woordenboek: “voorloper – een boodschapper die vooruit is gestuurd om bekend te maken wat er gaat komen”, geeft een speciale betekenis aan de naam Heraut en wijst ons bovendien op onze plicht – de plicht van ieder van ons – om te zorgen dat onze Herauten hun taak vervullen, een taak die onafscheidelijk is van de Christus en werd aangekondigd door Jezus met de woorden: “Ga heen in heel de wereld, predik het Evangelie aan alle schepselen” (Markus 16:15).

Mary Sands Lee, Christian Science Sentinel, July 7, 1956

Lees meer over de Heraut en zijn missie.