Skip to main content Skip to search Skip to header Skip to footer

2020

Twee jaar geleden overleed mijn lieve vrouw plotseling. Wij waren 23 jaar getrouwd.

Ik was geamuseerd door een analogie die mijn man gebruikte in een gesprek dat we voerden over gebed. Het had te maken met het beschrijven van een kat.

Ik dacht altijd dat ik om een genezing te hebben alles over Christian Science moest weten. Maar een paar jaar geleden had ik een ervaring die deze gedachte veranderde.

In de week dat mijn moeder heenging was de Bijbelles in het Christian Science Kwartaalboekje “Proeftijd na de dood. ” Weet je, dit voelde een beetje verontrustend aan, de gedachte dat mijn lieve moeder nu “een proeftijd” zou doormaken.

In tijden van angst voor besmetting, kunnen we geneigd zijn om de mensen om ons heen – en ook onszelf – te zien als potentiële dragers van gevaar. En ook onszelf en anderen te beschouwen als kwetsbaar en ontvankelijk voor schadelijke invloeden.

Stel dat je werd verteld dat Jezus onderweg was naar jouw huis, zou je dan nog steeds ongerust zijn over sommige problemen in je leven? Niet aannemelijk toch! Je zou vol vertrouwen zijn dat een oplossing vanzelfsprekend was. Is het mogelijk om heden ten dage dit vertrouwen in geestelijke genezing te hebben terwijl Jezus niet langer hier is? Door mijn studie van de Bijbel en Wetenschap en Gezondheid met Sleutel tot de Heilige Schrift van Mary Baker Eddy heb ik begrepen dat de genezende macht die door Jezus gedemonstreerd werd, niet afhankelijk was van zijn lichamelijke tegenwoordigheid.

Je hebt misschien wel eens gehoord, dat Christian Science genezing een middel is om iets te herstellen. Of een alternatieve geneeswijze is.

Dit is een door vrijwilligers naar het Nederlands vertaald artikel getiteld “Contagion”, dat gevonden kan worden op bladzijde 228-229 in Miscellaneous Writings 1883-1896 van Mary Baker Eddy. Om de lezer toegang te geven tot de oorspronkelijke verklaring van Christian Science, ontdekt door Mary Baker Eddy, staat de Engelse tekst op de bladzijde naast de vertaalde tekst.

Een aantal jaren geleden ontwikkelde zich in een van mijn heupen een pijnlijke conditie die lopen moeilijk maakte en me beperkte in eenvoudige dingen, zoals het vastmaken van mijn schoenveters. Ik kon op geen van beide heupen rustig in bed liggen vanwege intense pijn.

In een van mijn favoriete podcasts zit een onderdeel dat “Niet mijn taak” heet. De gastheer introduceert specialisten in de show om hen vragen te stellen over iets dat absoluut niets te maken heeft met hun expertise.

De missie van de Heraut

In 1903 stichtte Mary Baker Eddy De Christian Science Heraut, met het doel: “de universele werkzaamheid en beschikbaarheid van Waarheid te verkondigen” (My 353:14). De definitie van ‘heraut’ in een woordenboek: “voorloper – een boodschapper die vooruit is gestuurd om bekend te maken wat er gaat komen”, geeft een speciale betekenis aan de naam Heraut en wijst ons bovendien op onze plicht – de plicht van ieder van ons – om te zorgen dat onze Herauten hun taak vervullen, een taak die onafscheidelijk is van de Christus en werd aangekondigd door Jezus met de woorden: “Ga heen in heel de wereld, predik het Evangelie aan alle schepselen” (Markus 16:15).

Mary Sands Lee, Christian Science Sentinel, July 7, 1956

Lees meer over de Heraut en zijn missie.