Skip to main content

2015

Ik woon op een boerderij aan een hele drukke weg. Mijn hond, een blonde labrador, was blind maar ging nooit te ver bij de boerderij vandaan.

In een van de Voorschriften van de Kerkhandleiding van De Moederkerk, stelt Mary Baker Eddy: “Ieder lid dezer Kerk is verplicht zich dagelijks te beschermen tegen agressieve gedachtelijke inblazingen en zich niet er toe te laten verleiden zijn plicht jegens God, jegens zijn Leidsvrouw en jegens het mensdom te vergeten of te verwaarlozen” (blz 42). Dit voorschrift schudde me een poos geleden wakker om actie te ondernemen toen ik dienst deed als Eerste Lezer in mijn Christian Science kerk.

Dat is een heel belangrijke vraag! Laten we samen eens kijken naar iets dat de Bijbel zegt over God: “ U blijft Dezelfde, aan Uw jaren zal geen einde komen” (Psalmen 102:28 Herziene Statenvertaling). Altijd “Dezelfde” blijven betekent dat God nooit verandert – nooit.

Ik zit in de hoogste klas van de middelbare school en het afgelopen jaar heb ik erg moeten worstelen met het idee dat ik niet genoeg tijd heb en niet voldoende gemotiveerd ben om zorg te besteden aan mijn schoolwerk en andere verantwoordelijkheden. Het leek erop dat ik meer tijd spendeerde aan het ontlopen van mijn verantwoordelijkheden dan aan het nakomen ervan.

Een paar jaar geleden, voordat ik begon met de studie van Christian Science, werd tijdens een medisch onderzoek de diagnose gesteld dat ik borstkanker had. Dit was een enorme schok.

Christian Science staat bekend als een systeem dat mentaal geneest, door gebed – door Christian Science behandeling. Deze behandeling geneest door vrees en misvattingen in het menselijk denken die zich op het lichaam aftekenen als ziekte, te vernietigen.

Ik ga al naar de Christian Science zondagsschool vanaf mijn eerste jaar. In de zondagsschool leerde ik het onzevader en de Tien Geboden uit de Bijbel, “de wetenschappelijke verklaring van het zijn ” uit Wetenschap en Gezondheid met Sleutel tot de Heilige Schrift, van Mary Baker Eddy (zie blz.

Verblijf jij vaak met jouw gedachten in grafspelonken?  Ik deed dat wel. Mijn gedachte was armoedig geworden en ik had een somber beeld over het leven.

Soms worden Christian Scientisten met een probleem geconfronteerd dat niet makkelijk zwicht voor hun gebed. We zijn geneigd ontmoedigd te zijn als oprecht gebed geen resultaat lijkt te hebben.

Ik heb altijd van dieren gehouden – van de schoonheid, vreugde en liefde die zij zo natuurlijk tot uitdrukking brengen. Ik ben dankbaar dat ik in Christian Science heb geleerd dat deze prachtige eigenschappen hun oorsprong hebben in God – dat dieren zowel als mensen geestelijk zijn en bestaan om Gods natuur aan te tonen.

The Mission of the Herald

In 1903, Mary Baker Eddy established The Herald of Christian Science. Its purpose: "to proclaim the universal activity and availability of Truth." The definition of "herald" as given in a dictionary, "forerunner—a messenger sent before to give notice of the approach of what is to follow," gives a special significance to the name Herald and moreover points to our obligation, the obligation of each one of us, to see that our Heralds fulfill their trust, a trust inseparable from the Christ and first announced by Jesus (Mark 16:15), "Go ye into all the world, and preach the gospel to every creature."

Mary Sands Lee, Christian Science Sentinel, July 7, 1956

Learn more about the Herald and its Mission.