Skip to main content Skip to search Skip to header Skip to footer

Je kunt op God vertrouwen – altijd

De Christian Science Heraut - 1 oktober 2009

Christian Science Sentinel, jaargang 109, nummer 52


Hallo, ik heet Brittany. Op een dag deed ik de deur dicht en mijn vinger zat knel op een plek waar hij niet thuishoorde. De deur zat dicht met mijn vinger ertussen. Mijn moeder hielp me om hem eruit te krijgen. Mijn vinger deed erg zeer.

Ik belde mijn vader op. (Hij is Christian Science practitioner). Hij hielp me te bidden en gaf me een heleboel goede gedachten. Hij zei bijvoorbeeld dat God me gemaakt had en dat alles wat God schept volmaakt is. Niemand kan ooit zonder Gods zorg zijn, omdat Hij overal is en je altijd op Hem kunt vertrouwen. Ik dacht erover na hoe ik volmaakt geschapen was en dat ik gevuld was met Gods goede gedachten.

Papa en mama brachten me naar een Christian Science verpleger die mijn vinger verbond.

Toen ik die avond naar bed ging, vertelde mijn moeder mij dat ik een weerspiegeling van God was. Ik was Gods beeld en gelijkenis. Als we in de spiegel kijken en onszelf zien, zijn wij het niet, maar een spiegelbeeld. Ik begreep dat ik Gods weerspiegeling was en dat er niets slechts met me kon gebeuren. God kan niet bezeerd worden. Dus kan Zijn weerspiegeling dat ook niet.

De volgende dag deed mijn vinger geen pijn meer. Ongeveer vier dagen later viel mijn oude nagel eraf en er zat een nieuwe nagel onder. En de volgende week was mijn vinger helemaal genezen. Nu weet ik niet meer welke vinger het was.

Ik ben erg dankbaar voor deze genezing, omdat ik leerde dat God ons altijd kan helpen.


Brittany, 9 jaar, woont in Missouri, V.S. Zij zit in de vierde klas en is dol op lezen. Ze gaat graag naar een zomerkamp. Ze zwemt, surft en tennist, en ze speelt piano en fluit.

De missie van de Heraut

In 1903 stichtte Mary Baker Eddy De Christian Science Heraut, met het doel: “de universele werkzaamheid en beschikbaarheid van Waarheid te verkondigen” (My 353:14). De definitie van ‘heraut’ in een woordenboek: “voorloper – een boodschapper die vooruit is gestuurd om bekend te maken wat er gaat komen”, geeft een speciale betekenis aan de naam Heraut en wijst ons bovendien op onze plicht – de plicht van ieder van ons – om te zorgen dat onze Herauten hun taak vervullen, een taak die onafscheidelijk is van de Christus en werd aangekondigd door Jezus met de woorden: “Ga heen in heel de wereld, predik het Evangelie aan alle schepselen” (Markus 16:15).

Mary Sands Lee, Christian Science Sentinel, July 7, 1956

Lees meer over de Heraut en zijn missie.