Skip to main content Skip to search Skip to header Skip to footer

2021

Een van de meest diepgaande waarheden in de Bijbel wordt ons aangereikt met deze vraag: “Vervul Ik niet de hemel en de aarde? spreekt de Heere” (Jeremia 23:24). Vanuit geestelijk begrijpen kan een correct antwoord tot inspiratie leiden met een snelle, complete genezing als gevolg.

Oorspronkelijk gepubliceerd in de 6 september editie van de Christian Science Sentinel.

Een recent redactioneel artikel ging erover dat voorbij de persoonlijkheid van anderen te kijken de sleutel is tot de toepassing van Christian Science (zie Tony Lobl: “The freedom to not ‘cling to personality,’ ” Sentinel , Juni 28, 2021). In veel opzichten is dít redactioneel artikel een deel twee, dat het belang onderzoekt van uitrijzen boven het argument van persoonlijkheid in  onszelf.

Elke tuinier weet dat om onkruid te verdelgen, moet je bij de wortel komen. Alleen de bovenkant afsnijden, roeit het onkruid en de schadelijke effecten ervan niet uit.

De goddelijke Liefde zal nooit stoppen ons lief te hebben. Eeuwig leven zal nooit ophouden zich te openbaren.

Wanneer ik me bezeerde als kind – ik schaafde vaak mijn elleboog of knie toen ik leerde rolschaatsen – ging ik altijd in tranen naar mijn moeder of vader om getroost te worden. Ik herinner me dat ze mij dan een lieve kus gaven, en dat hielp om me rustig te maken en veilig en goed te voelen.

“Eens zullen wij inzien hoe Geest, de grote bouwmeester, mannen en vrouwen in de Wetenschap heeft geschapen,” schrijft Mary Baker Eddy in het Christian Science leerboek, Wetenschap en Gezondheid met Sleutel tot de Heilige Schrift (blz. 68).

De interviewer bij de positie waarnaar ik solliciteerde leunde voorover in haar stoel, keek me indringend aan en vroeg: “Hoe zou je jezelf omschrijven?” Het kwam op mij over alsof ze gevraagd had of ik mijn persoonlijk “merk” wilde definiëren. In de hedendaagse cultuur is er veel discussie over het verbeteren van iemands persoonlijk merk en wordt er te weinig aandacht gegeven aan hetgeen ons werkelijk definiëert.

Gedurende de uitdagingen die de coronavirus pandemie de mensheid heeft opgelegd, heb ik diep nagedacht over hoe  Christus Jezus zijn leven leidde en wat wij van hem kunnen leren, dat ons kan helpen om op de meest gezonde en zingevende wijze te leven. De Bijbel vertelt over leiders die het Woord van God dat zij verkondigden, weerspiegelden in hun leven (zie Hebreeën 13:7-8).

Parsley was een prachtige zwart-witte poes die verderop in de straat woonde. Maar toen Parsley’s familie moest verhuizen, nam ik hem in huis.

De missie van de Heraut

In 1903 stichtte Mary Baker Eddy De Heraut van Christian Science, met het doel: „de universele werkzaamheid en beschikbaarheid van waarheid te verkondigen.” (My 353:14) De definitie van ,heraut’ in een woordenboek: „voorloper – een boodschapper die vooruit is gestuurd om bekend te maken wat er gaat komen”, geeft een speciale betekenis aan de naam Heraut en wijst ons bovendien op onze plicht – de plicht van ieder van ons – om te zorgen dat onze Herauten hun taak vervullen, een taak die onafscheidelijk is van de Christus en werd aangekondigd door Jezus met de woorden: „Ga heen in heel de wereld, predik het Evangelie aan alle schepselen” (Markus 16:15).

Mary Sands Lee, Christian Science Sentinel, July 7, 1956

Lees meer over de Heraut en zijn missie.