Skip to main content Skip to search Skip to header Skip to footer

2021

In de Bijbel zegt Christus Jezus tegen een man die het eeuwige leven zoekt: “ga heen, verkoop alles wat u hebt en geef het aan de armen en u zult een schat hebben in de hemel” (Markus 10:21). Ik dacht altijd dat dit vers ging over een vereiste opoffering, maar nadat meerdere dierbaren van mij heengegaan zijn, werden deze woorden een geschenk dat mij heeft geholpen het eeuwige leven te begrijpen.

Een tweeduizend jaar oud verhaal houdt onze moderne wereld nog steeds bezig. Wereldwijd wordt de geboorte van Jezus nog steeds erkend.

Af en toe horen we het woord ontdekbaar, dat verwijst bijvoorbeeld naar het gemakkelijker maken om dingen online te vinden of naar het recht van een advocaat om toegang te krijgen tot documenten. Meer in het algemeen betekent het gewoon dat iets kan worden ontdekt: "Eureka!" momenten waarop wetenschappers het ontdekbare ontdekken.

Ik heb vrienden vaak horen spreken over het verdriet dat ze hadden toen hun moeder overleed en het gevoel van verlies dat hun jarenlang was bijgebleven. Nu hield ik enorm veel van mijn moeder, maar mijn ervaring toen ze vorig jaar jaar overleed, had niet verder verwijderd kunnen zijn van de gevoelens die de anderen beschreven.

“Laten wij dit jaar met Kerstmis op reis gaan. Ik wil er echt vandoor!” Ik zei dit tegen een vriendin in de hoop haar te overtuigen met mij mee te reizen.

Heb jij goede voornemens voor het nieuwe jaar? Ik wel. Zoals  iedereen die geïnspireerde voornemens maakt, wil ik het altijd beter doen in het nieuwe jaar.

Een van de meest diepgaande waarheden in de Bijbel wordt ons aangereikt met deze vraag: “Vervul Ik niet de hemel en de aarde? spreekt de Heere” (Jeremia 23:24). Vanuit geestelijk begrijpen kan een correct antwoord tot inspiratie leiden met een snelle, complete genezing als gevolg.

Oorspronkelijk gepubliceerd in de 6 september editie van de Christian Science Sentinel.

Een recent redactioneel artikel ging erover dat voorbij de persoonlijkheid van anderen te kijken de sleutel is tot de toepassing van Christian Science (zie Tony Lobl: “The freedom to not ‘cling to personality,’ ” Sentinel , Juni 28, 2021). In veel opzichten is dít redactioneel artikel een deel twee, dat het belang onderzoekt van uitrijzen boven het argument van persoonlijkheid in  onszelf.

Elke tuinier weet dat om onkruid te verdelgen, moet je bij de wortel komen. Alleen de bovenkant afsnijden, roeit het onkruid en de schadelijke effecten ervan niet uit.

De missie van de Heraut

In 1903 stichtte Mary Baker Eddy De Christian Science Heraut, met het doel: “de universele werkzaamheid en beschikbaarheid van Waarheid te verkondigen” (My 353:14). De definitie van ‘heraut’ in een woordenboek: “voorloper – een boodschapper die vooruit is gestuurd om bekend te maken wat er gaat komen”, geeft een speciale betekenis aan de naam Heraut en wijst ons bovendien op onze plicht – de plicht van ieder van ons – om te zorgen dat onze Herauten hun taak vervullen, een taak die onafscheidelijk is van de Christus en werd aangekondigd door Jezus met de woorden: “Ga heen in heel de wereld, predik het Evangelie aan alle schepselen” (Markus 16:15).

Mary Sands Lee, Christian Science Sentinel, July 7, 1956

Lees meer over de Heraut en zijn missie.