Skip to main content Skip to search Skip to header Skip to footer

Tot de wortel van het probleem komen

De Christian Science Heraut - 8 september 2021

Oorspronkelijk gepubliceerd in de 31 mei 2021 editie van de Christian Science Sentinel.


Elke tuinier weet dat om onkruid te verdelgen, moet je bij de wortel komen. Alleen de bovenkant afsnijden, roeit het onkruid en de schadelijke effecten ervan niet uit. En dit geldt voor ieder probleem. Om het probleem volledig op te lossen, moet je de wortel – het probleem achter het probleem – vinden en verwijderen.

Voorbeeld: Jaren geleden hadden een kamergenoot en ik bijna een week in een appartement gewoond zonder meubilair. We hadden beiden een instappositie met laag salaris en wachtten op onze betaalcheck voor de eerste werkmaand om bedden te kopen. Op een zaterdagochtend, na weer een nacht op de vloer te hebben geslapen, drong het tot mij door dat wanneer ik mij tot God wendde, dit wellicht een oplossing zou kunnen brengen. Was er misschien iets dat ik van mijn schepper wist, een geestelijke waarheid die ik moest begrijpen, die mijn denken en daarom mijn ervaring zou veranderen? Was dit een financieel probleem of was het een metafysisch – een theologisch – probleem?

Ik had geleerd van Wetenschap en Gezondheid met Sleutel tot de Heilige Schrift van Mary Baker Eddy, dat het altijd nodig is om God en onze relatie tot Hem beter te begrijpen. Wetenschap en Gezondheid zegt: “God is Gemoed, Geest, Ziel, Beginsel, Leven, Waarheid en Liefde, die onlichamelijk, goddelijk, oppermachtig en oneindig zijn (blz. 465). Ik richtte mijn gedachten op oneindig Gemoed en meteen werd het mij helder dat ik er volledig op kon vertrouwen dat onze hemelse Vader-Moeder, de goddelijke Liefde, in staat was om onmiddellijk alles te geven wat ik nodig had. Het was mogelijk. Ik erkende dat oneindige Liefde beschikt over onbeperkte middelen en voortdurend ieder van ons zegent als Gods geliefde kind. Terwijl ik dit inzag, veranderde mijn standpunt van vertrouwen in een beperkte, materiële basis naar het aanvaarden en begrijpen van de oneindige mogelijkheden van het goddelijk Gemoed. Het was alsof er een licht werd aangedaan in een donkere kamer, en het licht had een direct effect op mijn zienswijze en ervaring.

Christus Jezus’ benadering in het oplossen van een probleem was het blootleggen van de wortel, die altijd een misverstand was over de aard van God en Gods relatie tot Zijn kinderen. Jezus leerde en bewees zowel de oppermacht van Geest, God, over alle stoffelijke beperkingen, als het genezend effect van dat begrijpen. Mary Baker Eddy gaf een uitleg van Jezus' leringen en schreef: “Het is onze onwetendheid omtrent God, het goddelijk Beginsel, die de schijnbare disharmonie veroorzaakt en wanneer wij Hem werkelijk begrijpen, wordt de harmonie hersteld” (Wetenschap en Gezondheid, blz. 390).

Wat zou het een verschil maken als de mogelijkheid werd overwogen dat de wortel van elk probleem een theologische kwestie is, en dat elke oplossing zit in het beter begrijpen van God. Bijvoorbeeld, het begrijpen en bevestigen dat God één Gemoed is – en dat wij als Gods kinderen alleen dat ene Gemoed tot uitdrukking kunnen brengen – kan genezing brengen van verdeeldheid in families en stamtradities. Het begrijpen dat God Beginsel is en Zijn universum in volmaakte harmonie bestuurt, kan ons bevrijden van het gevoel dat we kwetsbaar zijn voor willekeur, ongelukken en chaos. Het groeiend begrip dat God alles-omvattende Liefde is, bevrijdt ons van agressieve gedachten en gedrag, zoals haatdragende gesprekken en handelingen. Het begrijpen dat God Ziel is en dat elk van ons gekoesterd en gewaardeerd wordt als de unieke uitdrukking van Ziel, kan helpen om racisme, vooroordeling en wrede stereotypen te ontwapenen. We kunnen duidelijker inzien en erkennen dat de werkelijkheid van Gods goedheid en geestelijk schepping altijd hier en altijd werkzaam is.

Maar hoe zit het met de momenten wanneer wij ons geblokkeerd voelen, weerstand ervaren of onwetend zijn en geen duidelijk begrip hebben van God – alsof er een gemoed of macht is tegengesteld aan God? God communiceert met ieder van ons door Christus, die “de ware idee [is], die het goede verkondigt, de goddelijke boodschap van God aan de mensen, die tot het menselijk bewustzijn spreekt” (Wetenschap en Gezondheid, blz. 332). Christus openbaart ons de almacht van God en de misvatting van alles dat tegengesteld aan God schijnt te zijn. Onze oprechte gebeden, bedachtzame studie van de goddelijke Wetenschap, die Mary Baker Eddy ontdekte, en geestelijk redeneren, helpen ons om deze christelijke berichten te ontvangen, die in onze gedachten de wortel van het probleem – datgene wat niet van God afkomstig is – identificeren en ontwortelen, en ons leiden naar een verrijkt begrijpen van Gods blijvende glorieuze goedheid.

Wat betreft mijn behoefte aan meubilair? Na die ochtend dat ik een fris inzicht kreeg en vol verwachting was van Gods oneindige mogelijkheid om ons precies datgene te geven wat we nodig hebben wanneer wij het nodig hebben, ging ik naar een bijeenkomst, zat naast iemand die ik niet kende, genoot van de conversatie en maakte een grapje over mijn gemis aan meubilair. Vervolgens dankte ik mijn Vader-Moeder God in stilte toen de dame me aankeek en zei: “ Mijn man en ik gaan volgende week naar Californië verhuizen. We hebben gezocht naar iemand die ons meubilair kan gebruiken”. Ze zei dat ze het aan ons wilde geven. Binnen de kortste tijd was ons hele appartement prachtig gemeubileerd, compleet met lampen, linnengoed en borden. De ervaring van het effect van een dieper begrip van Liefde’s oneindige mogelijkheden, heeft een levenslange invloed gehad.

“Wat zou God niet kunnen doen” (Wetenschap en Gezondheid, blz.135) voor ieder van ons?

Jan Keeler Vincent, Gastschrijver voor de redactie

De missie van de Heraut

In 1903 stichtte Mary Baker Eddy De Heraut van Christian Science, met het doel: „de universele werkzaamheid en beschikbaarheid van waarheid te verkondigen.” (My 353:14) De definitie van ,heraut’ in een woordenboek: „voorloper – een boodschapper die vooruit is gestuurd om bekend te maken wat er gaat komen”, geeft een speciale betekenis aan de naam Heraut en wijst ons bovendien op onze plicht – de plicht van ieder van ons – om te zorgen dat onze Herauten hun taak vervullen, een taak die onafscheidelijk is van de Christus en werd aangekondigd door Jezus met de woorden: „Ga heen in heel de wereld, predik het Evangelie aan alle schepselen” (Markus 16:15).

Mary Sands Lee, Christian Science Sentinel, July 7, 1956

Lees meer over de Heraut en zijn missie.