Skip to main content Skip to search Skip to header Skip to footer

Wat is jouw favoriete naam voor God?

De Christian Science Heraut - 31 januari 2020

Oorspronkelijk gepubliceerd in de 13 januari 2020 editie van de Christian Science Sentinel.


In onze Christian Science zondagsschoolklas spraken we over de synoniemen voor God. Een synoniem is een andere naam voor God. We hadden het erover hoe iedere naam helpt om God te beschrijven – en ze helpen natuurlijk ook elkaar te beschrijven, want dat is wat een synoniem doet. Je kunt deze synoniemen vinden in Wetenschap en Gezondheid met Sleutel tot de Heilige Schrift van Mary Baker Eddy. (Bijvoorbeeld op blz. 465, regel 11 en 12). 

Hier is een gedichtje dat we schreven over die speciale namen die ons helpen om God beter te begrijpen:

Beginsel, Leven, Waarheid, Liefde, Geest, Ziel, Gemoed –

Onze God is zo goed!

Hier is de plaats van Geest

Zo dichtbij als je dit leest.

 

God is Liefde, bang zijn hoeft dus niet

En huilen is er niet bij

Want Gods liefde voor jou en mij

Is alles wat je ziet.

 

God is Beginsel en Leven en …

Dit is het begin alleen

De andere namen volgen

En zijn EEN.

We spraken er ook over hoe het begrijpen van de verschillende namen voor God ons heeft geholpen.

Ryan vindt het fijn om over God te denken als Gemoed, want hij vindt het heel boeiend dat God alles weet. Hij is aan het leren dat God intelligentie is, wat betekent dat hij ook intelligent is – want hij is de uitdrukking van Gemoed. Wat God weet, weet Ryan.

Hij was eens gestoken door een bij en dat deed heel erg zeer. Ryan dacht er toen aan dat God bij hem was en dat God Liefde is. Hij wist dat Liefde niet iets wilde of kon scheppen dat hem pijn zou doen. De pijn ging al heel gauw weg. 

Lucy’s favoriete synoniem is Liefde. Op een keer in de gymnastiekles, viel ze van de evenwichtsbalk. Het deed pijn en ze rende naar haar moeder toe. Haar moeder gaf haar een zoen en herinnerde haar eraan dat God Liefde is. 

Op de zondagsschool had Lucy geleerd dat de liefde van God overal om haar heen is. Toen stelde ze zich voor dat de liefde van God een kussen was dat op de grond lag en ervoor zorgde dat ze altijd zacht en veilig terechtkwam. Ze wist ook dat ze nooit uit de liefde van God kon vallen en dat ze dus nooit werkelijk gewond kon worden. Hierna voelde ze zich veel beter en ging terug naar de klas. 

De synoniemen van God zijn als vrienden die we elke dag mee kunnen nemen in ons leven. Zij helpen ons om te begrijpen dat God altijd bij ons is en voor ons zorgt, waar we ook naar toe gaan en wat we ook nodig hebben.

De missie van de Heraut

In 1903 stichtte Mary Baker Eddy De Heraut van Christian Science, met het doel: „de universele werkzaamheid en beschikbaarheid van waarheid te verkondigen.” (My 353:14) De definitie van ,heraut’ in een woordenboek: „voorloper – een boodschapper die vooruit is gestuurd om bekend te maken wat er gaat komen”, geeft een speciale betekenis aan de naam Heraut en wijst ons bovendien op onze plicht – de plicht van ieder van ons – om te zorgen dat onze Herauten hun taak vervullen, een taak die onafscheidelijk is van de Christus en werd aangekondigd door Jezus met de woorden: „Ga heen in heel de wereld, predik het Evangelie aan alle schepselen” (Markus 16:15).

Mary Sands Lee, Christian Science Sentinel, July 7, 1956

Lees meer over de Heraut en zijn missie.