Skip to main content Skip to search Skip to header Skip to footer

Wat is Christian Science genezing?

De Christian Science Heraut - 20 maart 2020

Oorspronkelijk gepubliceerd in de 2 maart 2020 editie van de Christian Science Sentinel.


Je hebt misschien wel eens gehoord, dat Christian Science genezing een middel is om iets te herstellen. Of een alternatieve geneeswijze is. Deze antwoorden zijn gedeeltelijk waar, maar ze vertellen niet het hele verhaal. Er komt meer bij kijken en wanneer wij werkelijk begrijpen wat Christian Science is, volgt genezing vanzelf en onvermijdelijk.

Om deze vraag beter te beantwoorden, kan een definitie van Christian Science helpen. Is het een religieuze stroming? Een groep mensen die gewoonlijk geen reguliere medicijnen gebruikt? Een ‘ja’ antwoord op deze vragen is wederom niet verkeerd, maar er is meer. Hier is een definitie van Christian Science van haar Ontdekster, Mary Baker Eddy: “Het is geen zoektocht naar wijsheid, het is wijsheid: Het is Gods rechterhand die het universum omvat – alle tijd, ruimte, onsterfelijkheid, gedachte, uitbreiding, oorzaak en gevolg; en die alle identiteit, individualiteit, wet en macht vormt en bestuurt” (Miscellaneous Writings 1883–1896, blz. 364). Dit is een heel omvangrijke verklaring, die voor mij behulpzaam is geweest omdat hij ons begrip van deze Wetenschap verheft boven de herstelmodus naar de onthulling van het goddelijk Beginsel, God, die Zijn eigen schepping bestuurt.

Wat Mary Baker Eddy ontdekte en beschreef, is de geestelijke werkelijkheid – buiten het bereik van de lichamelijke zintuigen. Dit was dezelfde werkelijkheid die Jezus tweeduizend jaar geleden aanschouwde en aan zijn volgelingen verkondigde toen hij zei, “Het Koninkrijk der hemelen is nabijgekomen” (Mattheüs 3:2). In haar leerboek van Christian Science, Wetenschap en Gezondheid met Sleutel tot de Heilige Schrift, verwoordt zij de aard van deze werkelijkheid, inclusief de geestelijke wetten van gezondheid, continuïteit en harmonie – die genezing brengen als ze worden begrepen en in praktijk gebracht.

Deze werkelijkheid is zuiver geestelijk, volmaakt, vrij van ziekte en zonde. Hij is gemaakt en wordt bestuurd door God. Dit universum van de goddelijke Geest bestaat niet naast hetgeen wij waarnemen als het stoffelijk universum; het is het enige, ware bestaan. Al hetgeen dat niet met deze perfectie van het geestelijk zijn overeenkomt, is een beperkte en verkeerde kijk. Ofschoon deze zuivere, ultieme werkelijkheid niet altijd waarneembaar mag zijn, bestaat hij niettemin en wij vangen er een glimp van op – zoals het licht dat wij zien wanneer de zon door de wolken breekt. Tijdens deze momenten van verlichting vindt genezing plaats.

Dus wat doen wij wanneer wij een probleem hebben? Er zijn verschillende manieren om dit te benaderen. Over het algemeen denken we, dat wij er een oplossing voor moeten vinden of een geneesmiddel gebruiken. Maar een verdere bestudering van wat Christian Science genezing werkelijk inhoudt, geeft ons een andere optie. In mijn eigen praktijk heb ik ontdekt, dat de juiste optie is mijn gedachten open te houden voor de aanwezigheid en macht van God, te streven om die te begrijpen en ernaar te leven. Gebed is vaak het middel dat dit mogelijk maakt.

Gebed kan onze gedachten verheffen naar God. Mary Baker Eddy heeft het eerste hoofdstuk van Wetenschap en Gezondheid gewijd aan het “hoe en wat” van gebed. Maar hier is wat haar uitleg van gebed uniek maakt: In plaats van te proberen een probleem te herstellen, is het de bedoeling van gebed onze gedachten te openen voor een erkenning van de geestelijke werkelijkheid – ons bewust te worden van de alomtegenwoordige goedheid van God. Wanneer dit gebeurt, ervaren wij de werkelijkheid van God waar we ook zijn. De harmonie en schoonheid van een volledig goede God wordt voelbaar. Wat niet gelijk aan het goede is, verdwijnt uit ons bewustzijn; het lijkt niet langer werkelijk voor ons. En genezing is het natuurlijk gevolg.

Jaren geleden had ik een intense ervaring, die mij veel heeft geleerd over wat genezing is en hoe die plaatsvindt. Deze keer was ik niet op zoek naar genezing, maar die gebeurde toch – moeiteloos.

Het was een koude dag en ik zat op mijn bed, gewikkeld in een deken en las Wetenschap en Gezondheid – specifiek de geestelijke verklaring die Mary Baker Eddy geeft van Psalm 23, die de oneindige en alles doordringende aard van de goddelijke Liefde benadrukt (zie Wetenschap en Gezondheid, blz. 578). Toen ik klaar was met lezen, voelde ik Liefde overal om mij heen. Het was een gevoel alsof ik in hemels licht vertoefde.

Op hetzelfde moment ging de telefoon over en het was mijn zus. Dat was een verrassing, want ondanks dat we in dezelfde grote stad woonden, hadden we zelden contact met elkaar. Ze gooide er een stortvloed aan problemen uit, inclusief dat ze geen geld meer had, geen werk en bang was om uit haar appartement te worden gezet. Terwijl zij aan het praten was, dacht ik over de geweldige eigenschappen van Liefde, en omdat Liefde overal is, zij er ook door omarmd moest zijn. Tijdens het verdere verloop van ons telefoongesprek, was ik mij zeer bewust van Gods aanwezigheid. Op een gegeven moment zei ik tegen haar zoiets als: “Misschien kun je ervan uitgaan, dat er iets goeds gaat gebeuren.” Dat irriteerde haar en ze hing op.

Enkele uren later belde ze weer en vertelde me dat ze een baan aangeboden had gekregen en dat er in haar financiële behoeften zou worden voorzien. Maar dat was niet alles. Twee weken later kwam ze naar mijn appartement met een bos gele madeliefjes. Ze zei dat er gedurende ons telefoongesprek iets bijzonders was gebeurd. Toen vertelde ze mij over haar heroïneverslaving. Ze had zich dagelijks ingespoten en daar wist ik helemaal niets van. Na dat telefoongesprek voelde zij zich echter opeens vrij van die verslaving. Aanvankelijk had ze me gebeld om geld te lenen voor een shot, maar realiseerde zich toen dat ze geen behoefte meer had aan heroïne. Er waren geen afkickverschijnselen. Ze was gewoon vrij. Ze wachtte twee weken om zich hiervan te verzekeren. Die middag vroeg ze me: “Wat gebeurde er in hemelsnaam tijdens dat telefoongesprek?”

Ik was verbaasd, want ik had niet gebeden om iets te genezen. Ik had alleen maar Gods liefde gevoeld, waarvan ik wist dat die voor iedereen aanwezig is, inclusief mijn zus. En toch was er iets op natuurlijke wijze gecorrigeerd dat genezing nodig had.

Deze ervaring overtuigde mij ervan, dat het genezingswerk van Jezus en van Mary Baker Eddy het gevolg was van hun consequent bewust verblijven in dat bestendige besef van Gods liefde. Genezing is het natuurlijk gevolg als we diep nadenken over het oneindige.

Kunnen wij dit? Jezus verzekerde ons dat we dit kunnen en ook Mary Baker Eddy was er zeker van. De geestelijke werkelijkheid van Gods schepping kan worden ervaren in al zijn schoonheid en harmonie, waar we ook zijn. Wij kunnen bewust getuigen van deze aanwezigheid in het aangezicht van disharmonie en het bewijs zien, dat de macht van God de overhand heeft. Ziekte en zonde zwichten voor deze macht en verdwijnen. Dan ervaren wij werkelijk “Gods rechterhand die het universum omvat” en zien wij onszelf en onze wereld veilig in die liefdevolle omarming.

The Mission of the Herald

In 1903, Mary Baker Eddy established The Herald of Christian Science. Its purpose: "to proclaim the universal activity and availability of Truth." The definition of "herald" as given in a dictionary, "forerunner—a messenger sent before to give notice of the approach of what is to follow," gives a special significance to the name Herald and moreover points to our obligation, the obligation of each one of us, to see that our Heralds fulfill their trust, a trust inseparable from the Christ and first announced by Jesus (Mark 16:15), "Go ye into all the world, and preach the gospel to every creature."

Mary Sands Lee, Christian Science Sentinel, July 7, 1956

Learn more about the Herald and its Mission.