Skip to main content Skip to search Skip to header Skip to footer

Besmetting

De Christian Science Heraut - 17 maart 2020


Dit is een door vrijwilligers naar het Nederlands vertaald artikel getiteld “Contagion”, dat gevonden kan worden op bladzijde 228-229 in Miscellaneous Writings 1883-1896 van Mary Baker Eddy. Om de lezer toegang te geven tot de oorspronkelijke verklaring van Christian Science, ontdekt door Mary Baker Eddy, staat de Engelse tekst op de bladzijde naast de vertaalde tekst. Deze vertaling is niet gereviseerd door het Christian Science Uitgeversgenootschap of door de Raad van Directeuren.

Klik hier om de PDF van het artikel te downloaden.

De missie van de Heraut

In 1903 stichtte Mary Baker Eddy De Christian Science Heraut, met het doel: “de universele werkzaamheid en beschikbaarheid van Waarheid te verkondigen” (My 353:14). De definitie van ‘heraut’ in een woordenboek: “voorloper – een boodschapper die vooruit is gestuurd om bekend te maken wat er gaat komen”, geeft een speciale betekenis aan de naam Heraut en wijst ons bovendien op onze plicht – de plicht van ieder van ons – om te zorgen dat onze Herauten hun taak vervullen, een taak die onafscheidelijk is van de Christus en werd aangekondigd door Jezus met de woorden: “Ga heen in heel de wereld, predik het Evangelie aan alle schepselen” (Markus 16:15).

Mary Sands Lee, Christian Science Sentinel, July 7, 1956

Lees meer over de Heraut en zijn missie.