Skip to main content Skip to search Skip to header Skip to footer

Wanneer het leven niet volgens plan verloopt

De Christian Science Heraut - 6 maart 2023

Oorspronkelijk gepubliceerd in Teenconnect van 21 februari 2023


Zo had het niet mogen verlopen.

Eindelijk had ik de stap gezet om een levenslange droom te vervullen door te solliciteren om bij het Peace Corps te dienen. Die zomer zei ik mijn baan op, klaar en enthousiast om zo snel mogelijk te worden geplaatst. Toen ik erachter kwam, dat ze geen aanvragen aannamen of vrijwilligers plaatsten vanwege de Covid pandemie, was ik dus teleurgesteld. Ze konden ook geen toezegging doen, wanneer zij verwachtten hun diensten weer op te pakken. Ik voelde me erg naïef en dwaas, omdat ik mijn baan had opgezegd en ik was gefrustreerd, dat mijn plan niet liep zoals ik wilde. Ik voelde mij werkeloos en terneergeslagen en ik wist niet wat ik moest doen.

Terwijl ik nog steeds wachtte om lid te worden van het Peace Corps, werd ik gevraagd om deel uit te maken van het leiderschapsteam in een openlucht onderwijscentrum in de Colorado Rockies. Dit was een centrum waar ik altijd al had willen werken, maar ik zat nog steeds verstrikt in het gevoel van hoe alles slecht getimed was.

Ik ging naar de zondagsschool van Christian Science toen ik opgroeide en had daar geleerd dat God, het goddelijk goede, altijd elk aspect van mijn leven leidt en bestuurt. Natuurlijk is het gemakkelijk om in Gods goedheid te geloven als de dingen lopen zoals ik wil, maar op het moment dat ze dit niet doen, voelt het niet zo gemakkelijk om te vertrouwen. Dat is hoe ik me voelde toen ik deze nieuwe baan aannam: opgewonden maar gefrustreerd.

Mijn nieuwe baan bracht een lange winterstop met zich mee, waardoor ik mijn familie in het buitenland kon bezoeken voor de feestdagen. Ik probeerde te genieten van het bezoek, maar werd ook steeds ongeduldiger in het wachten op een oproep van het Peace Corps. Ondertussen kreeg ik een stage aangeboden op de school waar ik was afgestudeerd. Ik zou komen te werken op een afdeling waarvan ik altijd had gedroomd. Dankbaar en nederig nam ik het aanbod aan. Herkende ik destijds dat dit deel uitmaakte van Gods leiding en een uitdrukking was van Zijn goedheid? Niet echt. Ik zat nog steeds verstrikt in mijn plan over hoe mijn carrière zou moeten verlopen.

Tijdens deze wachttijd werd ik ook geleid om cursusonderricht in Christian Science te gaan volgen. Deze twaalfdaagse cursus was een gelegenheid om meer te leren over genezing in Christian Science en om geestelijk te groeien.

Deze cursus werd een keerpunt voor mij. Terwijl mijn gedachten in de loop van de twaalf dagen werden getransformeerd, realiseerde ik me dat ik de gebeurtenissen van de voorafgaande twee jaar in een totaal ander licht kon zien. In plaats van een reeks vertragingen, was elke gelegenheid die op mijn pad was gekomen in feite het bewijs van de goddelijke Liefde, God, die mij leidde; er was nooit een moment geweest dat ik gescheiden was van God. Elke ervaring was het bewijs dat elk goed idee in harmonie werkt met elk ander goed idee. Er is geen conflict of slechte timing onder Gods bestuur. Alle frustratie, zorgen en gevoelens over imperfecte timing en gebrek verdwenen volledig en ik voelde zoveel vrede.

Niet lang daarna nam het Peace Corps contact met mij op voor een interview en bood me uiteindelijk een baan aan. Toen ik het aanbod ontving, zuchtte ik niet van opluchting of dacht ik bij mezelf: "Eindelijk!" In plaats daarvan voelde ik dankbaarheid en een duidelijk besef van Gods liefde voor mij. En het goede bleef doorgaan: Er werd in mijn huisvestingsbehoeften voorzien door liefhebbende familievrienden vóór mijn Peace Corps-dienst begon; ik werd gevraagd om vóór mijn diensttijd nog een seizoen in het openlucht onderwijscentrum te werken; en meer van die dingen. Deze ervaring hielp me niet alleen om het goede te zien in elke ervaring die ik had gehad, maar was ook een herinnering aan de perfecte uitwerking van timing, omdat Gods ideeën nooit met elkaar in conflict kunnen komen.

Mijn vertrouwen in God is ook verdiept. Ik weet nu dat zelfs als een antwoord me nog niet duidelijk is, de goddelijke Liefde elke stap voorwaarts in mijn carrière en mijn leven leidt. Dit helpt me om mij af te keren van het gevoel verloren en gefrustreerd te zijn en in plaats daarvan te luisteren naar de leiding van Liefde, die altijd aanwezig is.

De missie van de Heraut

In 1903 stichtte Mary Baker Eddy De Christian Science Heraut, met het doel: “de universele werkzaamheid en beschikbaarheid van Waarheid te verkondigen” (My 353:14). De definitie van ‘heraut’ in een woordenboek: “voorloper – een boodschapper die vooruit is gestuurd om bekend te maken wat er gaat komen”, geeft een speciale betekenis aan de naam Heraut en wijst ons bovendien op onze plicht – de plicht van ieder van ons – om te zorgen dat onze Herauten hun taak vervullen, een taak die onafscheidelijk is van de Christus en werd aangekondigd door Jezus met de woorden: “Ga heen in heel de wereld, predik het Evangelie aan alle schepselen” (Markus 16:15).

Mary Sands Lee, Christian Science Sentinel, July 7, 1956

Lees meer over de Heraut en zijn missie.