Skip to main content Skip to search Skip to header Skip to footer

Dagelijks bidden brengt vrijheid

De Christian Science Heraut - 6 maart 2023

Oorspronkelijk gepubliceerd in de 27 februari 2023 editie van de Christian Science Sentinel.


Op een dag jaren geleden toen ik druk was met mijn bezigheden, kwam het in mij op dat ik al een tijdje niet had gebeden. Bidden was over het algemeen een dagelijkse bezigheid voor mij, hoewel niet noodzakelijkerwijs op een bepaald tijdstip of over iets specifieks. Gewoonlijk had ik elke dag even de tijd genomen om aan God en zijn goedheid te denken of gewoon om dankbaar te zijn.

In eerste instantie verwierp ik de gedachte. Maar een paar dagen later kwam dezelfde gedachte weer bij me op en voelde ik dat het nodig was om mijn dagelijks gebed te hervatten. Soms bad ik om vooruitgang en genezing te zien met betrekking tot een specifiek probleem in de wereld of in mijn eigen leven en soms bad ik om meer te begrijpen van ieders geestelijke aard als Gods schepping.

Enkele weken later reed ik in mijn auto om boodschappen te gaan doen, toen mijn ogen plotseling troebel werden en jeukten. Rechts van mij was een bekende parkeerplaats en ik kon veilig afslaan en de auto parkeren.

Ondanks het ongemak van de situatie en het feit dat ik moeilijk kon zien, voelde ik me kalm en veilig en het sprak vanzelf om te bidden. Ik dacht aan dit couplet van een gezang:

Schenk ons, o Ziel, Uw visie, ’t hoger licht,
Verdrijf de nacht, opdat ons oog ontwaart
Uw nieuwe hemel en Uw nieuwe aard,
Halleluja, halleluja!
(Violet Hay, Gezangboek van Christian Science, nr. 66, © CSBD)

Deze geruststellende woorden herinnerden me ook aan een zin uit Wetenschap en Gezondheid met Sleutel tot de Heilige Schrift van Mary Baker Eddy: “Vroeg of laat zullen wij inzien, dat de boeien die de mens in de eindigheid van zijn kunnen gekluisterd houden, gesmeed worden door de waanvoorstelling, dat hij in het lichaam in plaats van in Ziel leeft, in de stof in plaats van in Geest” (blz. 223).

Ik besefte dat mijn dagelijkse gebeden bedoeld zijn om elke dag steeds duidelijker te zien dat leven in God is – niet in het lichaam maar in Ziel, niet onderdrukt door de stof maar opgeheven door Geest. Dit was een glimp van de "nieuwe hemel en ... nieuwe aarde" beschreven in de Bijbel (Openbaring 21:1) – een geestelijk begrip van mijzelf, van anderen en van de wereld.

Binnen enkele minuten waren de wazigheid en jeuk volledig verdwenen, bijna alsof er een sluier was opgelicht, en ik kon mijn dag zonder enige moeite voortzetten. Dit gebeurde meer dan tien jaar geleden en de aandoening is nooit meer teruggekomen.

Hoewel ik zeker dankbaar ben voor deze snelle genezing, ben ik het meest dankbaar voor het feit dat ik duidelijker het belang en de effectiviteit van dagelijks gebed inzag. Door consequent dagelijks gebed vinden we bevrijding uit de boeien van een beperkt, op de stof gebaseerd leven en zijn we vrij om ons ware en oneindig geestelijk leven te erkennen als Gods schepping.

Heidi Kleinsmith Salter
Petoskey, Michigan, VS

De missie van de Heraut

In 1903 stichtte Mary Baker Eddy De Christian Science Heraut, met het doel: “de universele werkzaamheid en beschikbaarheid van Waarheid te verkondigen” (My 353:14). De definitie van ‘heraut’ in een woordenboek: “voorloper – een boodschapper die vooruit is gestuurd om bekend te maken wat er gaat komen”, geeft een speciale betekenis aan de naam Heraut en wijst ons bovendien op onze plicht – de plicht van ieder van ons – om te zorgen dat onze Herauten hun taak vervullen, een taak die onafscheidelijk is van de Christus en werd aangekondigd door Jezus met de woorden: “Ga heen in heel de wereld, predik het Evangelie aan alle schepselen” (Markus 16:15).

Mary Sands Lee, Christian Science Sentinel, July 7, 1956

Lees meer over de Heraut en zijn missie.