Skip to main content Skip to search Skip to header Skip to footer

Stop besmetting in zijn spoor

De Christian Science Heraut - 11 maart 2022

Oorspronkelijk gepubliceerd in de april 2021 editie van The Christian Science Journal.


Een paar jaar geleden sms’te ik laat op een avond met een zaken collega, die zich verontschuldigde dat ze niet eerder contact met me had opgenomen en zei: “Er is weer een kind op de grieptrein gestapt en het wordt lelijk”. Ze had drie jonge kinderen en een heel actief huishouden, en ik hoorde de stress en zorgen die ze voelde over de komende dagen.

Zonder te aarzelen sms’te ik terug: “Stap niet op de trein! Krijg een vergoeding op dat spoorkaartje!” Ze reageerde met iets positiefs en we maakten plannen om onze vergadering naar de volgende dag te verplaatsen.

Nadat ik mijn mobieltje had neergelegd, bevestigde ik dat omdat God, het goede, Alles is, er niets anders is dan goed en daarom kan er geen besmetting en geen ziekte zijn die een loop heeft. We hoeven niet de overtuiging te accepteren dat er stadia van ziekte zijn. Elk geloof in ziekte wordt vernietigd door de wet van goddelijke gezondheid en harmonie. Christus, Waarheid, zoals Jezus bewees, is bij ieder van ons en verzekert ons van onze door God gegeven vrijheid van zonde en ziekte.

Tot mijn vreugde ontving ik de volgende ochtend een sms van mijn collega met de tekst:”Haha, teruggave verworven – hele huis weer in goede gezondheid!”

Dit was een prachtig voorbeeld van waar Mary Baker Eddy over schrijft in Wetenschap en Gezondheid met Sleutel tot de Heilige Schrift: “De uitwerking van deze Wetenschap bestaat hierin, dat het menselijke gemoed erdoor tot een ander standpunt wordt gebracht, van waaruit het plaats kan geven aan de harmonie van het goddelijk Gemoed.” (blz. 162) Wat me is bijgebleven van deze snelle tekstuitwisseling, is dat ik mijn vriendin niet hoefde te overtuigen van enige geestelijke waarheden of goddelijke wet, óf dat ik Christian Science zou moeten uitleggen. Deze waarheden zijn altijd in werking en ondersteunen en onderhouden ons. Ik bood haar gewoon een andere kijk op de situatie, en deze verandering van basis in zowel haar gedachten als de mijne resulteerde in genezing. Ik vind het geweldig hoe snel en gemakkelijk ze dit idee gewoon accepteerde, het effect ervan zag en zich verheugde over de vrijheid die haar hele familie ervaarde.

De missie van de Heraut

In 1903 stichtte Mary Baker Eddy De Christian Science Heraut, met het doel: “de universele werkzaamheid en beschikbaarheid van Waarheid te verkondigen” (My 353:14). De definitie van ‘heraut’ in een woordenboek: “voorloper – een boodschapper die vooruit is gestuurd om bekend te maken wat er gaat komen”, geeft een speciale betekenis aan de naam Heraut en wijst ons bovendien op onze plicht – de plicht van ieder van ons – om te zorgen dat onze Herauten hun taak vervullen, een taak die onafscheidelijk is van de Christus en werd aangekondigd door Jezus met de woorden: “Ga heen in heel de wereld, predik het Evangelie aan alle schepselen” (Markus 16:15).

Mary Sands Lee, Christian Science Sentinel, July 7, 1956

Lees meer over de Heraut en zijn missie.