Skip to main content Skip to search Skip to header Skip to footer

Mijn eigen genezing

De Christian Science Heraut - 7 september 2022

Oorspronkelijk gepubliceerd in de 7 juni 2022 editie van de Christian Science Sentinel.


Het was pikdonker toen ik na een kampvergadering terugliep naar mijn blokhut. Om mijn mede-kampeerders niet te wakker te maken, besloot ik mijn zaklantaarn niet te gebruiken. Nog geen tien seconden later liep ik regelrecht tegen een bloembak aan en bezeerde mijn scheenbeen. De pijn was scherp en werd erger.

Hoewel ik opgroeide in Christian Science en gehoord en gelezen over genezingen van anderen, had ik het gevoel dat ik niet zoveel succes had met mijn eigen genezingen. Maar eigenlijk had ik ook niet veel dingen meegemaakt in mijn leven die genezing nodig hadden. Toen ik een paar minuten later mijn tanden stond te poetsen en mijn scheenbeen bekeek bij het badkamerlicht, zag ik dat de huid daar donkerder was dan mijn normale huidskleur. Het zag ernaar uit dat het de volgende dag een lelijke blauwe plek zou zijn. Ik realiseerde me dat hoewel dit een klein probleem leek, er geen probleem te klein is om te worden genezen.

Ik liep terug naar mijn slaapvertrek en toen ik mijn hutkoffer dicht deed om in bed te klimmen, zag ik een print-out liggen van de Bijbelles uit het Christian Science Kwartaalboekje van de vorige week. Het onderwerp van die les was: “Is het heelal, de mens inbegrepen, door atoomkracht ontwikkeld?

Een van mijn verantwoordelijkheden als counselor was de dagelijkse rustperiode te leiden, waarin we met de kampeerders Christian Science bespraken en verkenden. Dit hield meestal in dat we de wekelijkse Bijbelles lazen en van gedachten wisselden. Omdat mijn groep bestond uit achtjarigen hielden we het doorgaans makkelijk. Dus mijn assistent en ik waren begonnen met het onderwerp van deze les uit te leggen door eenvoudig te vragen: ”Is het heelal, de mens inbegrepen, door atoomkracht ontwikkeld?

Het antwoord is nee, gebaseerd op de leer van Christian Science die aantoont dat het heelal, inclusief ieder van ons, geheel geestelijk is. Mary Baker Eddy legt dit uit in de laatste twee regels van de “wetenschappelijke verklaring van het zijn” in Wetenschap en Gezondheid met Sleutel tot de Heilige Schrift: “Geest is God en de mens is Zijn beeld en gelijkenis. Daarom is de mens niet stoffelijk; hij is geestelijk” (blz 468).

Toen ik de print-out zag liggen, dacht ik aan dat groepsgesprek en ik begreep dat ik een denkfout had gemaakt over de botsing met de bloembak. Hoe werkelijk het ook scheen, de gekneusde plek was in feite geen deel van mij, want ik ben geestelijk en volmaakt, een uitdrukking van God, niet een stoffelijk lichaam dat beschadigd kan worden.

Ik bladerde door de lespreek en vond een vers in de Bijbel waar staat: ¨Zij die naar het vlees zijn, bedenken de dingen van het vlees, maar zij die naar de Geest zijn, de dingen van de Geest” (Romeinen 8: 5). Ik realiseerde me dat ik de grondbeginselen van Christian Science die ik aan mijn groep had geleerd, zelf beter moest gaan begrijpen. Ik kon heel goed zien dat ik geestelijk ben en daarom bestuurd word door de wetten van Geest, God, en dat deze ideeën echt waar zijn. God is de enige macht.

Terwijl ik over deze ideeën nadacht, viel ik in slaap en de volgende morgen was de gekneusde plek totaal verdwenen. Er was geen pijn noch enige verkleuring.

Ik was dankbaar dat ik nu zelf een genezing had gehad en begreep dat waar we ook mee te maken hebben, groot of klein, we altijd meer kunnen ontdekken over de wetten van God en de resultaten ervan kunnen ervaren.

De missie van de Heraut

In 1903 stichtte Mary Baker Eddy De Christian Science Heraut, met het doel: “de universele werkzaamheid en beschikbaarheid van Waarheid te verkondigen” (My 353:14). De definitie van ‘heraut’ in een woordenboek: “voorloper – een boodschapper die vooruit is gestuurd om bekend te maken wat er gaat komen”, geeft een speciale betekenis aan de naam Heraut en wijst ons bovendien op onze plicht – de plicht van ieder van ons – om te zorgen dat onze Herauten hun taak vervullen, een taak die onafscheidelijk is van de Christus en werd aangekondigd door Jezus met de woorden: “Ga heen in heel de wereld, predik het Evangelie aan alle schepselen” (Markus 16:15).

Mary Sands Lee, Christian Science Sentinel, July 7, 1956

Lees meer over de Heraut en zijn missie.