Skip to main content Skip to search Skip to header Skip to footer

Het beste wat ik kon doen was bidden

De Christian Science Heraut - 11 maart 2022

Oorspronkelijk gepubliceerd in de 10 januari 2022 editie van de Christian Science Sentinel.


Toen ik op de middelbare school zat, nam ik deel aan een programma voor jonge Christian Scientisten en keek altijd uit naar onze grote bijeenkomst in januari. Tijdens dit weekend hangen we rond, luisteren naar sprekers en vieren feest voor de senioren die afstuderen. Dit specifieke jaar was ik super opgewonden om iedereen te zien na de lange vlucht van Boston naar St. Louis.

Naarmate het weekend vorderde, werd ik me echter steeds meer bewust van een pijnlijke blaar die zich op mijn hiel vormde. Ik deed mijn best om te blijven genieten, maar de pijn werd snel erger. Eindelijk, op de laatste dag van het drukke programma, wist ik dat ik het probleem moest aanpakken, dus ging ik vlak na de uitreiking van de diploma’s terug naar de slaapzaal en deed niet mee aan het dansfeest. Toen ik onder de douche stapte, zag ik dat de blaar veel groter was geworden en dat de huid eromheen was opgezwollen.

Door deel te nemen aan dit programma had ik veel ervaring gehad met bidden voor de problemen die zich in mijn leven voordeden, en ik had geleerd dat ik altijd genezing kan verwachten. Ik wist dus dat het beste wat ik doen kon, was bidden over dit probleem met mijn voet. Deze keer begon ik mijn gebed met het feit dat ik geestelijk ben, gemaakt naar het beeld en de gelijkenis van Geest, God, en dat niets mij kon schaden.

Ik vroeg ook om hulp van de Christian Science practitioner die dit weekend bij ons doorbracht. Zij zei, dat ze graag voor me wilde bidden. We bespraken dat we onze gedachten volledig zuiver houden wanneer we alleen naar God luisteren, omdat alleen God ons vertelt wat waar is. Dit gesprek, en een soortgelijk gesprek met een van mijn vrienden, hielp mij om mijn gedachten te verheffen.

Later op de avond, bad ik specifiek met een passage uit Wetenschap en Gezondheid met Sleutel tot de Heilige Schrift van Mary Baker Eddy, waarin zij uitleg geeft over de ware geestelijke identiteit van elk individu, die omvat wordt door de term mens. De passage luidt: “De Mens. De samengestelde idee van oneindige Geest; Gods geestelijke beeld en gelijkenis; de volledige vertegenwoordiging van Gemoed” (blz. 591).

Deze definitie hielp me beseffen dat mijn geestelijke identiteit geen pijn, ergenis of angst bevat en dat ik mij dus nergens zorgen over hoefde te maken. Met deze gedachten ging ik naar bed in het volste vertrouwen dat ik in orde was en zou blijven.

En ja hoor, de volgende ochtend was mijn voet zo goed als genezen. De zwelling was afgenomen en ik had bijna geen pijn meer. En na een paar uur rende ik met een van mijn vrienden dolgelukkig rond op de campus. Ik was zo blij dat ik van de rest van de dag kon genieten zonder pijn.

Ik ben zo dankbaar voor het betere begrip van geestelijke identiteit dat ik tijdens deze reis kreeg, en hoe dit leidde tot een snelle genezing.

De missie van de Heraut

In 1903 stichtte Mary Baker Eddy De Christian Science Heraut, met het doel: “de universele werkzaamheid en beschikbaarheid van Waarheid te verkondigen” (My 353:14). De definitie van ‘heraut’ in een woordenboek: “voorloper – een boodschapper die vooruit is gestuurd om bekend te maken wat er gaat komen”, geeft een speciale betekenis aan de naam Heraut en wijst ons bovendien op onze plicht – de plicht van ieder van ons – om te zorgen dat onze Herauten hun taak vervullen, een taak die onafscheidelijk is van de Christus en werd aangekondigd door Jezus met de woorden: “Ga heen in heel de wereld, predik het Evangelie aan alle schepselen” (Markus 16:15).

Mary Sands Lee, Christian Science Sentinel, July 7, 1956

Lees meer over de Heraut en zijn missie.