Skip to main content Skip to search Skip to header Skip to footer

Geen nadelige gevolgen van hoofdletsel

De Christian Science Heraut - 7 september 2022


De tekst uit de Bijbel: “Het is de Geest Die levend maakt, het vlees heeft geen enkel nut” (Johannes 6:63) heb ik kunnen toepassen bij een ongeval dat mij vijf jaar geleden overkwam. Het was een stormachtige dag toen ik boodschappen ging doen. Op de terugweg toen ik net de weg was overgestoken, kwam ik op een open plek waar geen beschutting was. Op dat moment werd ik getroffen door een felle windvlaag. Ik herinner me niet echt wat er gebeurde, maar ik voelde wel dat ik achteroverviel.

Een jonge man die aan kwam fietsen, zag het gebeuren en hij hielp me overeind. Ik was met mijn achterhoofd tegen de stoeprand gevallen. Ik voelde me even een beetje duizelig en misselijk. Ik probeerde mij nu – ondanks het tumult (er kwamen steeds meer mensen om me heen staan) – vast te houden aan de feiten die ik in Christian Science heb geleerd, dat God geen ongelukken kent en dat de wet van God, het goede, harmonie is. Ik wist ook dat het goddelijk Leven, Liefde, Waarheid en volmaaktheid altijd aanwezig is. Ik voelde geen angst en al gauw verdween de duizeligheid en misselijkheid.

De jonge man die mij hielp, begon allerlei vragen te stellen en vroeg ook naar mijn leeftijd. Daarop zei hij: "Ik ga nu een ambulance bellen zodat ze u kunnen onderzoeken," waarop ik antwoordde dat ik niet naar het ziekenhuis hoefde. Hij keek me aan en zei zeer beslist dat ik zwaargewond was en naar het ziekenhuis moest. En hij belde en zei: "Er is hier een oude vrouw gevallen en ze heeft een ernstige hoofdwond. Kunt u zo snel mogelijk een ambulance sturen?”

Nou, die ambulance kwam vrij snel, en daar ging ik, met mijn volle boodschappenkar en tas, naar de eerste hulp. Toen ik daar aankwam, werd ik op een bed gelegd met de mededeling dat een dokter mij spoedig zou onderzoeken. Terwijl ik daar lag, kwam de Bijbeltekst, genoemd aan het begin van deze getuigenis, tot mij. Ik wist dat de wet van Christus, of Waarheid, alle dingen mogelijk maakt voor Geest, en dat ik als Gods uitdrukking, alleen volmaaktheid kon tonen.

Toen kwam de dokter. Ze onderzocht de hoofdwond grondig en zei dat het geen diepe wond was en dus niet gehecht hoefde te worden. Ze wilde echter wel een scan laten maken, omdat ze dacht dat het mogelijk was dat ik hersenletsel had.

Ik herinnerde me dat er in het Christian Science leerboek, Wetenschap en Gezondheid met Sleutel tot de Heilige Schrift van Mary Baker Eddy, staat: “De hersenen kunnen geen idee geven van Gods mens” (blz. 191). Ik wist dat dit betekende, dat elk geloof dat de hersenen leven kunnen geven, alleen maar een waanidee is van het sterfelijk gemoed. God, Geest, is mijn leven en een ander leven is er niet.

Terwijl ik op de hersenscan wachtte, werden er allerlei testen gedaan met mijn ogen en reflexen, en alles bleek in orde te zijn. Toen het tijd was voor de hersenscan, dacht ik: "Wat er niet is – en ook niet kan zijn – kan ook niet gezien worden." Ik was vol vertrouwen en vervuld van al het goddelijke goede dat altijd aanwezig is. Er werd geen letsel gevonden en ik mocht naar huis. Ik dankte God voor Zijn oneindige liefde.

Vanuit het ziekenhuis (dat een stuk verder van mijn huis is dan mijn winkelcentrum) liep ik weer door de storm naar huis met een blij gevoel omarmd te zijn door de goddelijke Liefde.

Johanna Admiraal
Amstelveen, Nederland


 The Holy Bible, English Standard Version®, copyright © 2001 door Crossway, een uitgeverij van Good News Publishers. Gebruikt met toestemming. Alle rechten voorbehouden.

De missie van de Heraut

In 1903 stichtte Mary Baker Eddy De Christian Science Heraut, met het doel: “de universele werkzaamheid en beschikbaarheid van Waarheid te verkondigen” (My 353:14). De definitie van ‘heraut’ in een woordenboek: “voorloper – een boodschapper die vooruit is gestuurd om bekend te maken wat er gaat komen”, geeft een speciale betekenis aan de naam Heraut en wijst ons bovendien op onze plicht – de plicht van ieder van ons – om te zorgen dat onze Herauten hun taak vervullen, een taak die onafscheidelijk is van de Christus en werd aangekondigd door Jezus met de woorden: “Ga heen in heel de wereld, predik het Evangelie aan alle schepselen” (Markus 16:15).

Mary Sands Lee, Christian Science Sentinel, July 7, 1956

Lees meer over de Heraut en zijn missie.