Skip to main content Skip to search Skip to header Skip to footer

De prioriteit van een profeet

De Christian Science Heraut - 2 maart 2022

Oorspronkelijk gepubliceerd in de februari 2020 editie van The Christian Science Journal.


Er wordt wel eens beweerd dat elk probleem een visieprobleem is. Ik begin te ontdekken dat de kwaliteit van iemands visie afhangt van hoe geestelijk zijn inzicht is.

Wanneer het menselijk bewustzijn aan zijn lot wordt overgelaten, keert het altijd weer terug naar een onjuiste kijk op het leven, gebaseerd op de stof met al zijn ingebeelde zonde, pijn, beperking en ellende. Maar de oneindige Geest, God, voedt ons voortdurend met de inspiratie die ons in staat stelt door de sluier van het stoffelijk denken heen te kijken en de volmaaktheid van Gods geestelijk universum te zien.

Elke dag, van moment tot moment, is het mijn eerste prioriteit om boven het menselijk bewustzijn uit te stijgen en te kijken vanuit het goddelijk Gemoed – het enige ware Gemoed dat er is. Telkens wanneer ik aan mijn gezondheid, gezin, kerk of werk denk, doe ik mijn best de waarneming van beperkte, stoffelijke entiteiten, die worden gekenmerkt door gebrek, disharmonie of onbalans, aan te vechten.

Zo vaak als ik kan, controleer ik mijn denken om te bepalen in hoeverre ik ervoor kies om mij te verheugen in Gods altijd aanwezige goedheid, in plaats van gedachteloos gebrekkige informatie van de stoffelijke zintuigen te accepteren – een bron waarvan de onbetrouwbaarheid is bewezen. Mary Baker Eddy schrijft in Wetenschap en Gezondheid met Sleutel tot de Heilige Schrift: “De mening, dat er enig leven of intelligentie in de stof is, is niet op feiten gegrond en u kunt geen vertrouwen in een onwaarheid stellen, als u de ware aard van de onwaarheid hebt leren kennen” (blz. 485-486).

In de Verklarende Woordenlijst van dit boek definieert zij profeet als: “Een geestelijk ziener; het verdwijnen van de stoffelijke zin voor de bewuste feiten van geestelijke Waarheid” (blz. 593).

Wij kunnen allemaal een profeet zijn. Door geestelijke visie onze prioriteit te maken, kunnen wij elke dag in het volle besef leven dat wij in de aanwezigheid van God zijn en weten dat iedereen daar is.

De missie van de Heraut

In 1903 stichtte Mary Baker Eddy De Christian Science Heraut, met het doel: “de universele werkzaamheid en beschikbaarheid van Waarheid te verkondigen” (My 353:14). De definitie van ‘heraut’ in een woordenboek: “voorloper – een boodschapper die vooruit is gestuurd om bekend te maken wat er gaat komen”, geeft een speciale betekenis aan de naam Heraut en wijst ons bovendien op onze plicht – de plicht van ieder van ons – om te zorgen dat onze Herauten hun taak vervullen, een taak die onafscheidelijk is van de Christus en werd aangekondigd door Jezus met de woorden: “Ga heen in heel de wereld, predik het Evangelie aan alle schepselen” (Markus 16:15).

Mary Sands Lee, Christian Science Sentinel, July 7, 1956

Lees meer over de Heraut en zijn missie.