Skip to main content Skip to search Skip to header Skip to footer

Persoonlijkheid? Of authentieke individualiteit?

De Christian Science Heraut - 20 juli 2021


De interviewer bij de positie waarnaar ik solliciteerde leunde voorover in haar stoel, keek me indringend aan en vroeg: “Hoe zou je jezelf omschrijven?” Het kwam op mij over alsof ze gevraagd had of ik mijn persoonlijk “merk” wilde definiëren.

In de hedendaagse cultuur is er veel discussie over het verbeteren van iemands persoonlijk merk en wordt er te weinig aandacht gegeven aan hetgeen ons werkelijk definiëert. Als we ons alleen maar focussen op charisma, charme en aantrekkelijkheid, zullen we al snel tegen beperkingen en teleurstellingen aanlopen. Geloven dat iemands basis voor succes of falen grotendeels, zelfs uitsluitend, door een menselijke psyche wordt gevormd, leidt tot het focussen op uiterlijke aantrekkelijkheid in plaats van op het herkennen van ons ware karakter.

In Christian Science betekent identiteit zoveel meer dan een stoffelijke persoonlijkheid opgetuigd met zowel talenten als gebreken, krachten en tekortkomingen. Het verklaart authentieke individualiteit als gerelateerd aan de volkomen goede Geest of het oneindig Gemoed, God genaamd. Het definiëert identiteit als beeld en gelijkenis van Geest en daarom als onbeperkt in het tot uitdrukking brengen van geestelijke eigenschappen, zoals intelligentie, creativiteit, inspiratie, onzelfzuchtigheid en vreugde.

Het ontwikkelen van een beter beeld van onze geestelijke identiteit kan ons helpen de problemen die inherent zijn aan een op persoonlijkheid gebaseerde kijk op het leven te confronteren en op te lossen.

Dus, waar kunnen we beginnen met het herkennen van ons authentieke karakter (indien niet reeds herkend)? Ik heb ervaren dat het begint met het opbouwen van een sterker, duidelijker begrijpen van wie en wat God is. Dan gaan we onszelf en anderen zien als onscheidbaar van God, als de weerspiegeling van Gods volkomen goede karakter en eigenschappen. We herkennen “de nieuwe mens, die overeenkomstig het beeld van God geschapen is, in ware rechtvaardigheid en heiligheid” (Efeze 4:24).

Om effectief afstand te doen van de “oude” mens, het beperkte begrip dat menselijke persoonlijkheid wordt genoemd, moeten wij onderscheid maken tussen de misleidende menselijke facade, die uiteindelijk niemand van ons definieert, en de authentieke geestelijke aantrekkingskracht van Gods goedheid die wij individueel en eeuwig weerspiegelen. Dit houdt in dat we de totaliteit van God als oneindig Gemoed of oneindige Ziel omarmen, en de beperkte kijk op onszelf als sterfelijk individu met een eigen psyche of ziel, loslaten. Op deze manier verwelkomen we de geestelijke vrijheid van oneindige Ziel.

Zoals Mary Baker Eddy, de Ontdekster en Grondlegster van Christian Science, schrijft; “Dit wetenschappelijk begrip van het zijn, dat de stof loslaat ter wille van Geest, houdt geenszins in, dat de mens in de Godheid wordt opgelost en zijn identiteit verliest, maar het schenkt de mens een rijkere individualiteit, een wijdere sfeer van denken en handelen, een verder reikende liefde, een hoger en duurzamer vrede” (Wetenschap en Gezondheid met Sleutel tot de Heilige Schrift, blz.265).

Het loslaten van  de verleiding van persoonlijke merkloyaliteit, houdt in dat we consequent een hogere geestelijke kijk op iedereen vasthouden. Het betekent niet dat onszelf en anderen herkennen aan uiterlijkeheden, maar als de exacte vertegenwoordigers van God, waar labels en misleidende aanmatigingen wegvallen en “de nieuwe mens”, of onze werkelijke identiteit, de eerste plaats inneemt en centraal staat.

Als onze kijk op onze medemens consequent is gebaseerd op geestelijk karakter in plaats van op persoonlijkheid, worden we op natuurlijke wijze opgetild uit onze lage zelfwaardering en elke verleiding om anderen op een voetstuk te plaatsen alleen maar omdat zij een persoonlijkheid hebben die wij aantrekkelijk vinden.

Over het algemeen is het makkelijker het stoffelijk tijdelijk beeld te bekritiseren als het lelijk of teleurstellend is, dan wanneer dat beeld verleidelijk is of ons eigenbelang dient. Maar eerlijk, inzichtelijk gebed ontmaskert deze bedriegelijke neiging van het menselijk bestaan en stelt die aan de kaak.

Alle menselijke uiterlijkheden zijn misleidend. Het zijn oppervlakkige, onbetrouwbare waardebepalingen die ons ware wezen als schepping van God niet weergeven. Als we dit niet inzien, wordt onze juiste kijk op anderen – en op onszelf – verduisterd. Het beperkt ook ons vermogen om ziekte en zonde te genezen door gebed in Christian Science. Een artikel in Mary Baker Eddy’s Miscellanious Writings 1883-1896 waarschuwt: “. . . het intensief overdenken van persoonlijkheid belemmert geestelijke groei; evenals het ziektebeeld dat bewust in de gedachten wordt gehouden het herstel van de zieken verhindert” (blz.308).

Omdat onze individualiteit in werkelijkheid de weerspiegeling van de goddelijke Geest of Ziel is, zijn we in staat om door het geloof heen te zien dat wij verplichtingen zouden hebben aan onze eigen persoonlijkheid of aan die van anderen en ons daarvan te ontdoen. Ik ben dankbaar voor de geestelijke groei die dit begrijpen me heeft gebracht sinds dat sollicitatiegesprek. En ik heb gezien dat het sindsdien het leven van anderen heeft gezegend.

Hoe meer we begrijpen dat Gods eigenschappen van authenticiteit, integriteit, menslievendheid en goedheid, geestelijk worden weerspiegeld door allen, onszelf inbegrepen, des te meer zullen we ons eigen karakter verruimd en verbeterd zien. We zullen verhoogde energie ervaren, meer geestelijk gegronde relaties bouwen en zeker zijn van succes in wat we ook ondernemen.

Kevin Graunke, gast redactioneel schrijver

De missie van de Heraut

In 1903 stichtte Mary Baker Eddy De Heraut van Christian Science, met het doel: „de universele werkzaamheid en beschikbaarheid van waarheid te verkondigen.” (My 353:14) De definitie van ,heraut’ in een woordenboek: „voorloper – een boodschapper die vooruit is gestuurd om bekend te maken wat er gaat komen”, geeft een speciale betekenis aan de naam Heraut en wijst ons bovendien op onze plicht – de plicht van ieder van ons – om te zorgen dat onze Herauten hun taak vervullen, een taak die onafscheidelijk is van de Christus en werd aangekondigd door Jezus met de woorden: „Ga heen in heel de wereld, predik het Evangelie aan alle schepselen” (Markus 16:15).

Mary Sands Lee, Christian Science Sentinel, July 7, 1956

Lees meer over de Heraut en zijn missie.