Skip to main content Skip to search Skip to header Skip to footer

Ontstoken handen genezen

De Christian Science Heraut - 19 mei 2021

Oorspronkelijk gepubliceerd in de 26 april 2021 editie van de Christian Science Sentinel.


Ik leerde Christian Science kennen door mijn tante en begon de zondagsschool van de Christian Science Society in Chandigarh te bezoeken. Daar leerde ik over mijn onverbreekbare verbinding met God en het overwinnen van problemen in mijn leven. Ik wil graag van een genezing vertellen die plaatsvond in december 2019, een paar maanden voordat ik twintig werd en afscheid nam van de zondagsschool.

Op een dag kreeg ik een lichte zwelling in mijn handen. Ik negeerde het gewoon. Drie dagen later reisde ik tijdens de vakantie met familieleden naar een andere stad. Toen we daar de volgende dag aankwamen, was de zwelling in mijn vingers toegenomen en ze waren rood en pijnlijk. Het was zelfs moeilijk om ze te buigen.

Mijn moeder was bang dat ik een ontsteking had. Maar zij is ook een Christian Scientist, dus ondersteunde ze mijn keus voor metafysische behandeling in Christian Science.

Ik nam contact op met een Christian Science practitioner, die liefdevol toezegde voor me te bidden. Ze vertelde mij dat ik moest begrijpen dat ik niet ben samengesteld uit vlees, bloed en beenderen, maar in plaats daarvan zuiver geestelijk ben. Ze wees me ook op een passage in Wetenschap en Gezondheid met Sleutel tot de Heilige Schrift van Mary Baker Eddy, waar staat: “Het instinct is beter dan de misleide rede, zoals ook uit de natuur zelf spreekt. Het viooltje slaat de blauwe ogen op om het vroege voorjaar te begroeten. De bladeren klappen in de handen als onvermoeide aanbidders van de natuur. De sneeuwgors zingt en stijgt omhoog te midden van de stormwinden; hij vat geen kou door natte pootjes en verschaft zich met meer gemak een zomerverblijf dan een nabob. Vriendelijker dan de atmosfeer van het sterfelijk gemoed, laat de atmosfeer der aarde catarrhe aan dit gemoed over. Verkoudheid, hoest en besmetting worden alleen door menselijke theorieën teweeggebracht” (blz. 220).

Dit hielp me inzien dat weersomstandigheden, waarvan ik had gedacht dat die de oorzaak van de ontsteking konden zijn, geen effect op ons kunnen hebben. De practitioner sprak ook over Christus Jezus, dat hij geboren was in een stal en in een kribbe lag en volmaakt bleef zonder enige infectie. Zoals dit Christuskind, weerspiegelen wij Gods volmaaktheid, vrij van enige vorm van infectie of letsel. Ze adviseerde ook om de symptomen niet te controleren gedurende de dag. Dit begrijpend keek ik niet naar mijn handen noch dacht ik eraan. En ik had een heerlijke dag met mijn familie.

Die avond kon ik mijn vingers bewegen en er was geen pijn, hoewel er nog wel enige zwelling en roodheid was. De practitioner wees me op deze regel in het Gezangboek van Christian Science: ”Uw blijde hemel in ons, Waar het hart voor Liefde knielt” (Margaret Glenn Matters, gezang 221, © CSBD) en we spraken over wat het betekent dat alles onder het tedere bestuur is van de goddelijke Liefde.

De volgende dag zag ik nog meer verbetering en de dag daarna waren mijn handen compleet genezen. De toestand is nooit meer teruggekeerd.

Ik dank God voor deze genezing. Ik dank de practitioner voor haar hulp in gebed. En ik dank mijn leraren van de zondagsschool, die me leerden begrijpen dat God ons helpt in iedere situatie.

Ishita Chopra
Mohali, Punjab, India

De missie van de Heraut

In 1903 stichtte Mary Baker Eddy De Heraut van Christian Science, met het doel: „de universele werkzaamheid en beschikbaarheid van waarheid te verkondigen.” (My 353:14) De definitie van ,heraut’ in een woordenboek: „voorloper – een boodschapper die vooruit is gestuurd om bekend te maken wat er gaat komen”, geeft een speciale betekenis aan de naam Heraut en wijst ons bovendien op onze plicht – de plicht van ieder van ons – om te zorgen dat onze Herauten hun taak vervullen, een taak die onafscheidelijk is van de Christus en werd aangekondigd door Jezus met de woorden: „Ga heen in heel de wereld, predik het Evangelie aan alle schepselen” (Markus 16:15).

Mary Sands Lee, Christian Science Sentinel, July 7, 1956

Lees meer over de Heraut en zijn missie.