Skip to main content Skip to search Skip to header Skip to footer

Ik weet dat Liefde geneest

De Christian Science Heraut - 8 september 2021

Oorspronkelijk gepubliceerd in de november 2018 editie van The Christian Science Journal.


Wanneer ik me bezeerde als kind – ik schaafde vaak mijn elleboog of knie toen ik leerde rolschaatsen – ging ik altijd in tranen naar mijn moeder of vader om getroost te worden. Ik herinner me dat ze mij dan een lieve kus gaven, en dat hielp om me rustig te maken en veilig en goed te voelen. Jaren later toen ik zelf moeder was, maakte ik gebruik van dezelfde liefelijke daad om mijn kinderen te troosten, in het besef dat het een manier was om hun zekerheid te geven dat Liefde, onze goddelijke Ouder, geneest en dat wij Gods genezende liefde tot uitdrukking brengen.

De Bijbel vertelt ons: “God is liefde” (1 Johannes 4:8) en in Wetenschap en Gezondheid met Sleutel tot de Heilige Schrift schrijft Mary Baker Eddy over de “liefde van Liefde” (blz. 319).

Als jongvolwassene op de universiteit, toen ik met plezier werkte aan een creatief project samen met mijn zus en enkele medestudenten, kreeg ik zware hoofdpijn. Ik verontschuldigde me en ging naar het studentenhuis om op mijn bed te liggen en te bidden, wetende dat mijn zus en vrienden, die net als ik Christian Science bestudeerden, zouden bidden en weten wat geestelijk waar was over mij als Gods geliefde kind.

De pijn zwakte niet af totdat enige tijd later mijn zus binnenkwam. Ze leefde met me mee en zei teder: “ik hou van je, Sally.” De pijn hield onmiddellijk op en ik was beter. Dit zuivere liefdevolle gebaar was krachtig en effectief, een uitdrukking van Gods liefde die geneest.

Christus Jezus en Mary Baker Eddy genazen, schijnbaar moeiteloos, door hun besef van Gods liefde, hun liefde voor God en hun medeleven met de mensheid. Het verslag van hun genezend werk en van de genezingen, die tot stand werden gebracht door degenen die zij onderwezen, is inspirerend en bemoedigend. Door hun leven en leringen te bestuderen, zijn wij steeds meer in staat om genezing in ons eigen leven te ervaren. 

In de kerk zingen wij een gezang dat bevestigt: “Liefde verlost en redt” [Love heals our every ill]. (Margaret Morrison, Christian Science Gezangboek, nr. 179). Liefde, tot uitdrukking gebracht in de kus van een zorgzame ouder, de tedere woorden van een zus, een gebed, een glimlach, een knuffel, een gedachte … geneest. Ik weet dit.

Sally Domenighini

De missie van de Heraut

In 1903 stichtte Mary Baker Eddy De Heraut van Christian Science, met het doel: „de universele werkzaamheid en beschikbaarheid van waarheid te verkondigen.” (My 353:14) De definitie van ,heraut’ in een woordenboek: „voorloper – een boodschapper die vooruit is gestuurd om bekend te maken wat er gaat komen”, geeft een speciale betekenis aan de naam Heraut en wijst ons bovendien op onze plicht – de plicht van ieder van ons – om te zorgen dat onze Herauten hun taak vervullen, een taak die onafscheidelijk is van de Christus en werd aangekondigd door Jezus met de woorden: „Ga heen in heel de wereld, predik het Evangelie aan alle schepselen” (Markus 16:15).

Mary Sands Lee, Christian Science Sentinel, July 7, 1956

Lees meer over de Heraut en zijn missie.