Skip to main content

Hoe een bullebak een vriend werd

De Christian Science Heraut - 1 maart 2019

Oorspronkelijk gepubliceerd in de 18 februari 2019 editie van de Christian Science Sentinel.


Diane was een pestkop. De meeste kinderen waren doodsbang voor haar. En ze had mij uitgekozen. Op een dag tijdens de gymles, maakte ze me belachelijk door constant op mijn hoofd te slaan met een tennisracket. Ik kon niet aan haar ontsnappen, ze achtervolgde me overal.

Toen ik op die dag thuiskwam van school, ging ik naar mijn slaapkamer en overdacht alles. Het leek alsof Diane een vijand was, maar ik had op de Christian Science zondagsschool geleerd dat Jezus zei: “Hebt uw vijanden lief, doet wel aan hen, die u haten, zegent hen, die u vervloeken en bidt voor hen. die u geweld doen” (Lukas 6:27, 28). Dat betekende dat ik van iemand moest houden die een beetje eng leek en die zich vijandig gedroeg. Maar hoe moest ik dat doen?

Ik had ook op zondagschool geleerd dat God Liefde is en Hij daarom Zijn kinderen niet gemeen had kunnen maken. Omdat wij geschapen zijn naar het beeld van God, Liefde, is ieder van ons liefdevol, geliefd, intelligent en goed. Ik wist, dat door iemand te zien als Gods geliefde kind – zoals hij werkelijk is – alles genezen kan worden.

Dus ik besloot om dat te doen. Ik wist dat God me zou helpen om verder te kijken dan het gepest en het gemeen zijn. Ik wist dat Liefde me zou helpen van Diane te houden op de manier zoals Liefde liefheeft.

En weet je wat er gebeurde? De angst die ik voelde verdween en ik begon liefde voor Diane te voelen. Ja, ik was nog steeds een beetje ongerust als ik eraan dacht haar de volgende dag te zien. Maar ik wist dat ik naar school ging gewapend met liefde, en dat God met me zou zijn, wat er ook zou gebeuren.

De volgende morgen zag ik Diane op school in de hall. Ik lachte naar haar met een oprechte glimlach en zei: “Hallo!” En ... dat was dat! Diane besloot dat we vrienden waren. En dat waren we. We hadden samen veel plezier de rest van het jaar. Ze hield er ook mee op andere kinderen te pesten.

Deze ervaring leerde me dat geestelijke moed ieder van ons kan helpen om Gods kind te zien in plaats van iemand die gemeen doet. Jezus liet ons zien dat dit met de hulp van God mogelijk is. En het resultaat is genezing.

The Mission of the Herald

In 1903, Mary Baker Eddy established The Herald of Christian Science. Its purpose: "to proclaim the universal activity and availability of Truth." The definition of "herald" as given in a dictionary, "forerunner—a messenger sent before to give notice of the approach of what is to follow," gives a special significance to the name Herald and moreover points to our obligation, the obligation of each one of us, to see that our Heralds fulfill their trust, a trust inseparable from the Christ and first announced by Jesus (Mark 16:15), "Go ye into all the world, and preach the gospel to every creature."

Mary Sands Lee, Christian Science Sentinel, July 7, 1956

Learn more about the Herald and its Mission.