Skip to main content

De sleutel van geestelijk begrijpen

De Christian Science Heraut - 9 januari 2019

Oorspronkelijk gepubliceerd in de 17 september 2018 editie van de Christian Science Sentinel.


Er gebeurde iets dat het leven van een tiener veranderde toen hij door zijn vriend werd uitgenodigd de Christian Science zondagsschool bij te wonen. Om deze nieuwkomer de fundamentele ideeën die de klas elke week behandelde te helpen begrijpen, vroeg de leraar hem wat hij zou denken over een sleutel die elke gevangenis in de wereld kon openen. Deze vraag wekte de gretige interesse op van de tiener, die een natuurlijke nieuwsgierigheid had voor hoe dingen in elkaar zitten. Zodoende liet zij hem Wetenschap en Gezondheid met Sleutel tot de Heilige Schrift van Mary Baker Eddy zien.

Verbluft vroeg hij hoe een boek iets kan openen. Zij zei, dat simpelweg de juiste gedachte alles kan openen waardoor wij vastzitten. En dit boek is gevuld met juiste ideeën over alles wat waar en werkelijk is. Deze bevrijdende kracht is geestelijk en komt van God. Hij zag direct het verband en nam het boek mee naar huis.

Telkens wanneer ik mijn vader het verhaal hoorde vertellen over zijn kennismaking met dit leerboek, werd ik getroffen door de beschrijving van het boek als een universele sleutel. Het begint met het openen van de Heilige Schrift, door een geestelijk licht op de Bijbel te schijnen en te laten zien hoe door de genezende en verlossende kracht de pagina’s toegankelijk worden. God is niet langer ver weg en ondoorgrondelijk, maar altijd aanwezige, onveranderlijke Liefde, die ons kent en door ons gekend zal worden. En God te kennen is de sleutel naar het begrijpen van de oplossing voor iedere menselijke behoefte. Het is de Wetenschap van het zijn, die Gods weldadige en betrouwbare wetten die het universum besturen, verlicht.

Ondanks dat de oorspronkelijke versie van Wetenschap en Gezondheid niet het woord “Sleutel” had zoals in de uiteindelijke titel, bevatte dit baanbrekende boek over geestelijke genezing wel een groot deel van de inhoud, die naderhand opnieuw werd ingedeeld in hoofdstukken, expliciet verbonden met het verkennen van de geestelijke betekenis van de Bijbel: de Verklarende Woordenlijst van bijbelse termen, de geestelijke uitleg van Genesis en – in latere edities – De Openbaring. Maar vanaf de eerste editie was het duidelijk, dat een diepgaand begrijpen van God, dat in elk aspect van de menselijke conditie genezing brengt, vereist dat men zich losmaakt van de traditionele wegen van schoolse geleerdheid en autoriteit. Het gebruiken van deze geestelijke sleutel tot de Heilige Schrift verlangt een bescheiden opstelling om God te leren kennen vanuit een geheel nieuw perspectief en met een kinderlijke openheid.

“Dit begrijpen,” schreef Mary Baker Eddy in Wetenschap en Gezondheid, “is niet verstandelijk, het is niet het gevolg van schoolse geleerdheid; het is de werkelijkheid aller dingen aan het licht gebracht” (blz. 505). Menselijke inzet en bekwaamheid zullen geestelijke genezing niet ontsluiten. In plaats daarvan moet de geestelijke zin ontwikkeld worden om de natuur en het wezen van Geest, God, te begrijpen. Dit geestelijk begrijpen is voor iedereen een aangeboren vermogen om het beperkte perspectief van de vijf lichamelijke zintuigen te herkennen en de grenzen van menselijk redeneren over stoffelijke oorzaak en gevolg uit te dagen. Op het moment dat de mentale discipline van gebed onze gedachte wegvoert van het betoverende drama van gebeurtenissen en situaties om ons heen, hoort onze geestelijke zin de stem van God en ontdekt “de werkelijkheid aller dingen aan het licht gebracht.” Het vermogen om de vervormingen van en de vierkante leugens over wie wij zijn en waarvan wij zijn gemaakt te onderscheiden en af te wijzen, leidt ons uit de gevangenis van lijden naar buiten en bevrijdt ons ervan.

Niets is effectiever in het ontwikkelen van deze geestelijke sleutel van begrijpen dan onze eigen studie van de Bijbel, zoals die wordt geopend door Wetenschap en Gezondheid. Dit bijbehorende leerboek is de volledige onthulling van Christian Science. Niets ontbreekt of is weggelaten. En iedere leerling, hoe nieuw de ideeën ook voor hem zijn of hoe lang hij ermee bekend is, kan in deze twee boeken de leiding en antwoorden vinden voor alles wat nodig is. In feite is zelf-onderricht een essentieel onderdeel van het lidmaatschap van de Kerk (zie de Handleiding van De Moederkerk, blz. 34).

En wat is dan de rol van cursusonderricht in Christian Science? Heeft een leraar bijzondere kennis, waarover de leerling niet beschikt? Het interessante is, dat in de Kerkhandleiding staat dat men drie jaar met goed gevolg Christian Science genezingswerk moet hebben verricht om een geautoriseerd leraar van Christian Science te kunnen worden (zie blz. 89). Het is een vereiste, dat dit geestelijk begrijpen – dus de sleutel om de belofte van verlossing te ontsluiten – niet theoretisch is en niet berust op enige persoonlijke interpretatie van de Bijbel. Iemands vermogen om anderen te helpen vertrouwen te krijgen in hun eigen vermogen dit wetenschappelijke systeem van christelijke genezing toe te passen, berust op zijn eigen praktische ervaring de geestelijk zin te gebruiken. Een leraar helpt een leerling door samen met hem het uitvoerige hoofdstuk “Samenvatting” in Wetenschap en Gezondheid  door te nemen, en zodoende het begrijpen en toepassen van de alheid van God, de nietsheid van de stof en het kwaad, en onze eeuwige onafscheidelijkheidvan God vast te leggen.

Hoe kan dit de sleutel zijn om de Bijbel te ontsluiten? Wel, hoe vaker wij zelf de Bijbel lezen en vertrouwd raken met de overkoepelende thema’s, hoe meer wij ons ervan bewust worden, dat de geestelijke zin ons in staat stelt om God te begrijpen als alleen goed; als eeuwig Beginsel van Liefde; als oneindige zorgzame intelligentie voor de gehele schepping; als onze bron voor alles wat wij nodig hebben. De wispelturigheden van de menselijke ervaring, geïllustreerd in de Heilige Schrift, laten de vele manieren zien waarop een sterfelijke en beperkte kijk op de Godheid, ons individuele en collectieve geluk en welzijn in de weg zit. Maar door een geestelijk begrip van diezelfde Heilige Schrift, kunnen wij God van dichtbij leren kennen zoals de profeten dat deden, en Hem volledig en vertrouwensvol liefhebben zoals Jezus dat deed.

Deze sleutel van geestelijk begrijpen versmalt de oneindig rijke ideeën van de Bijbel niet naar eenvoudige vergelijkingen die telkens weer gebruikt worden, maar opent iedere keer nieuwe betekenis en toepassing wanneer wij ons met het Woord bezighouden. De laatste belangrijke toevoeging van Mary Baker Eddy aan deze bijbelse “sleutel” was in 1894, toen zij aan het einde van het hoofdstuk “De Openbaring” Psalm 23 toevoegde, om “het lichamelijk begrip van de Godheid te vervangen door het onlichamelijk of geestelijk begrip” (Wetenschap en Gezondheid, blz. 578). De term de Heere wordt het veelomvattende, altijd aanwezige begrip van goddelijke Liefde. Onze sleutel tot de Bijbel is God beter te leren kennen, en hierdoor kennen wij onszelf beter als de kinderen van God – als geestelijk, heel en volledig. En genezing is het natuurlijke gevolg.

Toen mijn vader deze sleutel meebracht uit de zondagsschool die hij had bezocht en die aan zijn moeder (mijn oma) gaf, bevrijdde hij haar van een decennialange rookverslaving. Zij sloot zich aan bij de groep mensen die zich realiseerden dat ze de geestelijke zin misten in hun begrijpen van de Bijbel. Zoals degenen die hun ervaringen delen in het hoofdstuk “De Vruchten” in Wetenschap en Gezondheid, kan ieder van ons dit leerboek oppakken en de Bijbel lezen met een nieuwgevonden vermogen om de vele soorten gevangenissen waarin mensen worden gegijzeld, te openen. Door ons geestelijk begrijpen van het Woord te verdiepen, zijn deze twee boeken in staat ons thuis te brengen bij onze Vader-Moeder God en de prachtige, heilige vrijheid die dit brengt.

The Mission of the Herald

In 1903, Mary Baker Eddy established The Herald of Christian Science. Its purpose: "to proclaim the universal activity and availability of Truth." The definition of "herald" as given in a dictionary, "forerunner—a messenger sent before to give notice of the approach of what is to follow," gives a special significance to the name Herald and moreover points to our obligation, the obligation of each one of us, to see that our Heralds fulfill their trust, a trust inseparable from the Christ and first announced by Jesus (Mark 16:15), "Go ye into all the world, and preach the gospel to every creature."

Mary Sands Lee, Christian Science Sentinel, July 7, 1956

Learn more about the Herald and its Mission.