Skip to main content Skip to search Skip to header Skip to footer

Adressenbestand van de Journal

Het adressenbestand van The Christian Science Journal bestaat uit volledige lijsten van alle Christian Science practitioners, leraren, kerken, societies, leeskamers, Christian Science verpleegkundigen, organisaties aan universiteiten, en pers-comités in de gehele wereld. Het adressenbestand is beschikbaar online en achterin de maandelijkse uitgave van De Christian Science Heraut en The Christian Science Journal

De missie van de Heraut

In 1903 stichtte Mary Baker Eddy De Christian Science Heraut, met het doel: “de universele werkzaamheid en beschikbaarheid van Waarheid te verkondigen” (My 353:14). De definitie van ‘heraut’ in een woordenboek: “voorloper – een boodschapper die vooruit is gestuurd om bekend te maken wat er gaat komen”, geeft een speciale betekenis aan de naam Heraut en wijst ons bovendien op onze plicht – de plicht van ieder van ons – om te zorgen dat onze Herauten hun taak vervullen, een taak die onafscheidelijk is van de Christus en werd aangekondigd door Jezus met de woorden: “Ga heen in heel de wereld, predik het Evangelie aan alle schepselen” (Markus 16:15).

Mary Sands Lee, Christian Science Sentinel, July 7, 1956

Lees meer over de Heraut en zijn missie.