Welkom bij De Christian Science Heraut. De Heraut is een van de tien Heralds die sinds 2009 in een andere taal dan het Engels online worden gepubliceerd door The Christian Science Publishing Society. Gedurende de jaren 1930 tot 2009 zijn er talrijke driemaandelijkse gedrukte edities verschenen in deze tien talen.

Mary Baker Eddy vestigde The Christian Science Publishing Society in Boston, Massachusetts, als de uitgeverij van The First Church of Christ, Scientist, met de taak Christian Science te verspreiden en er wijdere bekendheid aan te geven. Zij schreef tevens het Christian Science leerboek: Wetenschap en Gezondheid met Sleutel tot de Heilige Schrift. Dit boek en de Bijbel vormen samen de Prediker van alle Christian Science kerken in de wereld.

Gebruik de zoek-mogelijkheid op deze site om meer artikelen die je interesseren te vinden in het archief. En kom vaak terug om verder te verkennen en de regelmatige updates te bekijken. 

speciale artikelen