Skip to main content Skip to search Skip to header Skip to footer

Ontdek het eeuwige leven – hier en nu

De Christian Science Heraut - 24 maart 2021

Oorspronkelijk gepubliceerd in de 22 februari editie van de Christian Science Sentinel.


Terwijl wereldwijd velen treuren over hun geliefden die zij tijdens de pandemie hebben verloren, zijn er nog meer die ernaar verlangen hun naasten te troosten en een manier te vinden om de pijn te verzachten. Waar kunnen we hulp vinden? 

Een groeiend aantal wetenschappers onderzoeken deze vraag en bieden uitzicht op enkele antwoorden. In de afgelopen decennia hebben zij een breder begrip van leven gedocumenteerd – dat het leven doorgaat na wat fysieke dood lijkt te zijn. Dr. Pim van Lommel, een Nederlandse cardioloog, heeft een aantal ervaringen opgetekend van mensen die dood waren verklaard en geen meetbare hersenactiviteit meer vertoonden. Nadat deze mensen waren gereanimateerd, vertelden ze dat het bewustzijn doorging nadat alle fysieke tekenen waren opgehouden (Van Lommel, P. Eindeloos bewustzijn: een wetenschappelijke visie op de bijna-dood ervaring. Uitgeverij Ten Have).

Dit wetenschappelijk onderzoek ondersteunt een belangrijk punt, gemaakt door de Ontdekster van Christian Science, Mary Baker Eddy: dat leven een voortdurend en eeuwig feit is voor ons allen. Als we dit begrijpen, vinden we niet alleen troost, maar kunnen ook een voller, ononderbroken begrip van leven gaan ervaren.

Twee keer in mijn leven heb ik gedacht dat ik vóór de ochtend zou dood gaan – de ene keer was te wijten aan een ernstig ongeluk en de andere keer betrof het een ernstige ziekte. Ik overleefde niet alleen de nacht, maar in beide gevallen voelde ik me de volgende ochtend stukken beter en was snel en volledig genezen.

Wat was er gebeurd? In de loop van de jaren had ik de Bijbel bestudeerd samen met Wetenschap en Gezondheid met Sleutel tot de Heilige Schrift van Mary Baker Eddy en was het bewustzijn gegroeid dat leven niet beperkt is door sterfelijkheid noch een zwakke draad die makkelijk kan breken. Deze overtuiging was aanwezig toen ik hem het meest nodig had. Een tastbaar besef van de goddelijke aard van eeuwig leven tilde mij uit de duisternis van dreigende dood.

In de Bijbel vinden we de belofte van Jezus Christus: “Wie Mijn woord hoort en Hem gelooft Die Mij gezonden heeft, die heeft eeuwig leven“ (Johannes 5:24). Het leven waarvan Jezus sprak en gedurende zijn zending demonstreerde, is zoiets immens dat het mogelijks is om te erkennen dat leven oneindig en eeuwig is. En diverse verslagen in de Bijbel verwijzen naar dit leven dat zich uitstrekt voorbij het graf. Er zijn verhalen over Enoch en Elia, twee figuren uit het Oude Testament, die blijkbaar opstegen naar de hemel zonder voorafgaand doodsproces. Tijdens Jezus’ zending verschenen Mozes en Elia (die al eeuwen geleden waren overleden) in herkenbare gedaante aan Jezus en aan drie van zijn discipelen gedurende wat bekend staat als de transfiguratie. En na zijn kruisiging was Jezus aanwezig bij zijn volgelingen vóór zijn Hemelvaart.

Wetenschap en Gezondheid onderzoekt de kern van het werkelijk geestelijke bestaan. Het identificeert God als Leven – als onsterfelijk, onbegrensd zijn – en ieder van ons als Gods schepping, die alle kenmerken van Leven onafscheidelijk in zich sluit. Zoals het gezegde luidt: “Zo vader, zo zoon.”

Dit betekent dat onze ware identiteit geestelijk is. Deze identiteit gaat verder dan alles wat sterfelijk is – evenals ons leven. En dit leven is niet gescheiden in twee helften – één hier en één na het graf – maar het is één, het is geestelijk en van God, hier en nu en altijd. Door dit feit te begrijpen, wordt onze gedachte opgeheven naar het erkennen van het oneindige, zoals het voor mij deed toen ik de mogelijkheid van dood onder ogen zag.

Eddy verklaart dit in Wetenschap en Gezondheid waar zij schrijft: “Eén ogenblik van goddelijk bewustzijn of het geestelijk begrijpen van Leven en Liefde is een voorsmaak van de eeuwigheid. Dit verheven inzicht, dat verkregen en behouden wordt wanneer de Wetenschap van het zijn is begrepen, zou de tussenruimte van de dood overbruggen met het geestelijk erkende leven en de mens zou zich ten volle bewust zijn van zijn onsterfelijkheid en eeuwige harmonie, waarin zonde, ziekte en dood onbekend zijn” (blz. 598).

Wat een belofte is dit! Het maakt niet uit hoe erg de omstandigheden zijn waarmee we worden geconfronteerd, de huidige en altijd blijvende werkelijkheid is het eeuwige leven. Leven dat door God is gedefinieerd, die zelf oneindig Leven is. Wanneer gebed ons helpt dit feit te accepteren, kunnen we verder zien dan de beperkte kijk op het leven als beginnend bij de geboorte en eindigend met de dood. Dit te weten, helpt ons ook over verdriet heen naar dankbaarheid voor het vóórtdurend geestelijk leven van familieleden of vrienden die overleden zijn.

Deze regel uit een van Eddy’s gedichten vat het perfect samen: ”O God’lijk Leven, dat ons immer wacht” (Poems, blz. 4). Waar we ook zijn op onze reis, we kunnen vertrouwen dat dit begrijpen van het goddelijk Leven ons zal opheffen naar een grandioos besef van het eeuwige zijn.

Deborah Huebsch, gastschrijver voor de Redactie

ACCESS MORE GREAT ARTICLES LIKE THIS!

Welcome to Herald-Online, the home of The Christian Science Herald. We hope you'll enjoy this article that has been shared with you.

To receive full access to the Heralds, activate an account using your print Herald subscription, or subscribe to JSH-Online today!

De missie van de Heraut

In 1903 stichtte Mary Baker Eddy De Heraut van Christian Science, met het doel: „de universele werkzaamheid en beschikbaarheid van waarheid te verkondigen.” (My 353:14) De definitie van ,heraut’ in een woordenboek: „voorloper – een boodschapper die vooruit is gestuurd om bekend te maken wat er gaat komen”, geeft een speciale betekenis aan de naam Heraut en wijst ons bovendien op onze plicht – de plicht van ieder van ons – om te zorgen dat onze Herauten hun taak vervullen, een taak die onafscheidelijk is van de Christus en werd aangekondigd door Jezus met de woorden: „Ga heen in heel de wereld, predik het Evangelie aan alle schepselen” (Markus 16:15).

Mary Sands Lee, Christian Science Sentinel, July 7, 1956

Lees meer over de Heraut en zijn missie.