Skip to main content Skip to search Skip to header Skip to footer

Geestelijk begrip verwijdert een abnormale groei

De Christian Science Heraut - 10 juli 2023


Toen ik jong was, had ik een gezwel in mijn oksel. Het was zo klein dat het me helemaal niet stoorde. Op een dag merkte ik echter op dat het groter werd en de normale beweging van mijn arm belemmerde. 

Ik bestudeerde Christian Science en besloot om genezing te zoeken door gebed, door me meer bewust te worden van de volmaaktheid van God, Geest, en van de geestelijke mens, die geschapen is naar Zijn beeld. Ook bad ik om te begrijpen dat de stof en ziekte zinsbedrog zijn.

Ondanks mijn gebed zag ik geen verbetering. Op zekere dag wendde ik me oprecht tot onze Vader-Moeder God en vroeg Hem wat ik moest doen om genezen te worden. Ik kreeg het idee om de Bijbelles van die week opnieuw te lezen. Toen ik deze passage las in Psalmen: “God, de Heere is een zon en een schild” (84:12), legde ik de Bijbel neer en begon na te denken over die specifieke waarheid. Dit deed ik een aantal dagen. Ik besefte dat net zoals de zonnestralen de zon weerspiegelen, God op dezelfde wijze alomtegenwoordig is en alle mensen God weerspiegelen. Niemand kan bestaan zonder God te weerspiegelen.

Ik had een gezwel in mijn oksel. … Ik kreeg het idee om de Bijbelles van die week opnieuw te lezen. … Ik realiseerde me dat het onmogelijk is voor de mens … om Geest, God … niet te weerspiegelen … Er is geen enkel spoor meer van dat gezwel.

Dus ik kon ieder mens zien als het volmaakte beeld van God en ik realiseerde me dat het onmogelijk is voor de mens, die in de goddelijke aanwezigheid verblijft, om Geest, God, het enig ware licht, niet te weerspiegelen.

Ik ging zo op in deze gebedsvolle beschouwing dat ik me er zelfs niet van bewust was wanneer de genezing plaatsvond. Er is geen enkel spoor meer van dat gezwel. Zes jaar is verstreken sinds ik genezen werd.

Ik heb veel genezingen gehad in Christian Science, waaronder die van malaria, ernstige diarree, hevige hoofdpijn, gebrek aan voorziening, en werkloosheid. Voor al deze genezingen en vele andere, dank ik onze Vader-Moeder God. Ik ben ook heel dankbaar voor het werk van onze Meester, Christus Jezus, en voor dat van de Ontdekster van Christian Science, Mary Baker Eddy.

Ndefi Victor Bavua
Kinshasa, Democratische Republiek van de Congo

De missie van de Heraut

In 1903 stichtte Mary Baker Eddy De Christian Science Heraut, met het doel: “de universele werkzaamheid en beschikbaarheid van Waarheid te verkondigen” (My 353:14). De definitie van ‘heraut’ in een woordenboek: “voorloper – een boodschapper die vooruit is gestuurd om bekend te maken wat er gaat komen”, geeft een speciale betekenis aan de naam Heraut en wijst ons bovendien op onze plicht – de plicht van ieder van ons – om te zorgen dat onze Herauten hun taak vervullen, een taak die onafscheidelijk is van de Christus en werd aangekondigd door Jezus met de woorden: “Ga heen in heel de wereld, predik het Evangelie aan alle schepselen” (Markus 16:15).

Mary Sands Lee, Christian Science Sentinel, July 7, 1956

Lees meer over de Heraut en zijn missie.