Skip to main content Skip to search Skip to header Skip to footer

Dankbaar om Christian Science te hebben

De Christian Science Heraut - 10 juli 2023


Ik maakte kennis met geestelijke genezing toen mijn oudste zus werd genezen van een terminale ziekte door Wetenschap en Gezondheid te lezen. Ik begon er wat over te lezen, alleen maar om mijn horizon te verruimen.

Nadat ik de middelbare school had afgerond, koos ik ervoor om farmacie te gaan studeren. In die tijd leed ik veel pijn wanneer ik mijn maandelijkse periode had. Ik herinner me dat ik op een dag aspirine innam en de pijn heviger werd in plaats van te verminderen. Ik was alleen thuis en stond op het punt flauw te vallen toen ik God om hulp riep. Deze woorden uit Wetenschap en Gezondheid kwamen tot me: “Wordt er u een enkel ogenblik van bewust, dat Leven en intelligentie zuiver geestelijk zijn – noch in, noch van de stof – en het lichaam zal dan geen klachten uiten” (blz. 14). Op dat moment begreep ik dat ik een door God geschapen geestelijk idee was en niet kon lijden. Het ongemak verdween zo plotseling dat ik diep onder de indruk was. Het ene moment had ik veel pijn en het volgende moment was de pijn helemaal weg. Deze genezing inspireerde me om Wetenschap en Gezondheid serieus te gaan bestuderen.

Ik begon elke dag de Christian Science Bijbelles te bestuderen. Langzaam maar zeker begreep ik beter dat God oneindige Liefde is en alles bestuurt. Ik begreep dat we allemaal de uitdrukking van God zijn en niet van Hem gescheiden kunnen worden. Deze waarheden genazen me van ziekten en nadat ik mijn farmaceutische beroep had opgegeven om mijn kinderen op te voeden, brachten ze antwoorden voor financiële problemen.

Eén incident toonde me Gods bescherming en maakte diepe indruk op me. Enkele jaren geleden kwamen vijf vreemdelingen mijn huis binnen om 3 uur ‘s morgens. Ik hoorde lawaai in de huiskamer en vermoedde dat het afkomstig was van knaagdieren. Mijn eerste reactie was om op te staan en te gaan kijken, maar plotseling kreeg ik het gevoel dat ik dit niet moest doen. Toen, ongeveer 15 minuten later, voelde ik dat het goed was om op te staan en de oorzaak van de geluiden uit te checken. In plaats van naar de keuken te lopen, zoals ik gewoonlijk zou doen, ging ik naar de huiskamer en zag tot mijn verbazing dat de voordeur half open stond. Ik zag vier jonge mannen die probeerden mijn televisie over de schutting te tillen, en een andere man stond bij de deur toe te kijken. Ik schreeuwde zo hard als ik kon en de mannen sloegen op de vlucht.

Een aantal jaren geleden toen ik een dieper begrip van God kreeg door de Bijbellessen te bestuderen, werd ik genezen van een chronische hoest waar ik al meer dan tien jaar last van had.

Toen we ons huis inspecteerden, vonden we een groot mes onder het vloerkleed in de huiskamer. Als ik niet had geluisterd naar de intuïtie die God me gaf om nog even in bed te blijven, zou ik deze mannen in mijn huiskamer hebben geconfronteerd, wat heel gevaarlijk had kunnen zijn.

Een andere keer waren mijn man en ik op de terugweg van Bandung naar Jakarta. Bij aankomst op het station zagen we een grote opschudding. Een jonge man werd achtervolgd en aangevallen door een menigte mensen. Ik vroeg me af of ik getuige zou zijn van een lynchpartij, wat volgens de media nogal eens gebeurde. Ik was erg bang en probeerde een politieagent te vinden, maar er was nergens politie te bekennen. Toen kwam de gedachte bij me op: “Waarom vraag je God niet om hulp?” Natuurlijk, ik kon in elke situatie God om hulp vragen toch! Dat was de enige gedachte die ik op dat moment had, en toen ik opkeek was de commotie gestopt. Er heerste rust en de menigte begon zich te verspreiden. Het gebeurde binnen enkele seconden. Ik had het gevoel dat ik meemaakte wat een Bijbelprofeet zei: “En het zal geschieden dat voordat zij roepen, Ík zal antwoorden, terwijl zij nog spreken, Ík zal horen” (Jes. 65:24).

Een aantal jaren geleden toen ik een dieper begrip van God kreeg door de Bijbellessen te bestuderen, werd ik genezen van een chronische hoest waar ik al meer dan tien jaar last van had.

Ik ben heel dankbaar dat Christian Science iedereen de mogelijkheid aanreikt om vandaag de dag Jezus’ leringen in praktijk te brengen.

Umiyati Haryono
Jakarta, Indonesia

De missie van de Heraut

In 1903 stichtte Mary Baker Eddy De Christian Science Heraut, met het doel: “de universele werkzaamheid en beschikbaarheid van Waarheid te verkondigen” (My 353:14). De definitie van ‘heraut’ in een woordenboek: “voorloper – een boodschapper die vooruit is gestuurd om bekend te maken wat er gaat komen”, geeft een speciale betekenis aan de naam Heraut en wijst ons bovendien op onze plicht – de plicht van ieder van ons – om te zorgen dat onze Herauten hun taak vervullen, een taak die onafscheidelijk is van de Christus en werd aangekondigd door Jezus met de woorden: “Ga heen in heel de wereld, predik het Evangelie aan alle schepselen” (Markus 16:15).

Mary Sands Lee, Christian Science Sentinel, July 7, 1956

Lees meer over de Heraut en zijn missie.