Skip to main content Skip to search Skip to header Skip to footer

Paniekaanvallen genezen

De Christian Science Heraut - 10 juli 2023


Op een koude nacht in juli kwam ik laat in de avond thuis. Ik was moe en had honger, dus ging ik naar de keuken, zette het elektrische fornuis aan en deed en laagje water in de ketel voor thee. Toen ging ik de huiskamer weer in om even te gaan liggen en uit te rusten terwijl het water heet werd. 

Het volgende wat ik wist, was dat ik de keuken in rende bijna drie uur later. Wat ik daar zag, was het engste verschijnsel dat ik ooit had gezien. Zowel het fornuis als de ketel stonden roodgloeiend van hitte te blaken in het donker en ik rende bevend van angst terug naar de huiskamer. Er kwamen allerlei alarmerende gedachten in me op over wat er zou kunnen gebeuren, bijvoorbeeld een ontploffing.

Ik moet kalmeren, dacht ik en rende de keuken weer in, zette het fornuis af en trok de stekker uit het stopcontact. Toen pakte ik de ketel op met een houten voorwerp en gooide hem naar buiten de regen in. Toen de ketel in een plas water terechtkwam, klonk het alsof er een enorm vliegtuig landde op de tarmac. Dat was het einde van het probleem, althans dat dacht ik.

Ik ging naar bed, onkundig van het feit dat zich een verontrustend patroon aan het ontwikkelen was. Die nacht werd ik drie keer wakker en rende naar de keuken in de overtuiging dat ik een ketel met water op het fornuis had laten staan, maar elke keer dat ik daar aankwam, stond er niets op het fornuis. Dit ging zo een aantal jaren door met verschillende tussenpozen. Het was erg verontrustend en ik wist me geen raad met die toestand.

Ik klaagde erover bij vrienden, maar niemand van hen leek te beseffen wat er met me aan de hand was of hoe ik een oplossing kon vinden. Voor mijn vrienden leek het geen probleem, omdat ik er normaal uitzag. Maar ik voelde dat er iets vreselijk mis met me was en dit baarde me grote zorgen. 

Ongeveer een jaar na dit incident sloot ik me aan bij een Christian Science Vereniging en ik geloof dat God me daarheen leidde. Vóór die tijd luisterde ik al 17 jaar met tussenpozen naar radio-uitzendingen van de Christian Science Sentinel. Ik luisterde er graag naar omdat het zo logisch klonk. Dus die dag in 2003, nadat ik de vorige avond op Sentinel Radio had afgestemd, voelde ik me gemotiveerd om naar het adres te schrijven dat ik aan het einde van het programma hoorde om uit te vinden of er plaatsen waren in mijn deel van Nigeria waar ik meer inlichting kon krijgen.

In minder dan vijf minuten nadat ik het internetcafé had verlaten van waaruit ik de e-mail had verzonden, en terwijl er een totale blackout was in de hele stad, vond ik een Christian Science Society langs dezelfde route waar ik dagelijks van en naar mijn werk ga. Wel grappig dat ik het uithangbord zag omdat het verlicht werd door de koplampen van de auto’s die achter me reden.

Met een vurig verlangen om God te leren kennen, begon ik aan een toegewijde dagelijkse studie van deze Bijbellessen. ... Ik realiseerde me dat ik genezen was. Later kwam ik te weten dat het zogenaamde paniekaanvallen waren geweest. In de vier jaar daarna heb ik die niet meer gehad. Ik ben God zo dankbaar voor deze blijvende genezing.

 De volgende zondag ging ik naar de vereniging voor de dienst. De voorlezing en de volgorde van de dienst waren in die tijd wazig voor me en leken me niet logisch. Maar door wat ik hoorde op de wekelijkse Sentinel Radio-programma’s en door het weinige dat ik had opgepikt van het lezen van mijn exemplaar van het Christian Science-leerboek Wetenschap en Gezondheid met Sleutel tot de Heilige Schrift van Mary Baker Eddy (een geschenk van de vereniging), wist ik intuïtief dat er daar iets goeds gaande was.

Uiteindelijk ontdekte ik in een Sentinel die ik las, dat de Bijbelles van Christian Science bedoeld is voor dagelijkse studie. Met een vurig verlangen om God te leren kennen, begon ik aan een toegewijde dagelijkse studie van deze Bijbellessen. Het was een van de mooiste beslissingen die ik ooit heb genomen. De studie boeide me. Ik besteedde veel tijd aan het overdenken van geestelijke concepten, zoals “God is liefde” (1 Johannes 4:16) en “God is Alles-in-alles” (Wetenschap en Gezondheid, blz.113).

In het leerboek staat: “Christian Science openbaart onomstotelijk dat Gemoed Alles-in-alles is, dat het goddelijk Gemoed en de goddelijke idee de enige werkelijkheden zijn” (blz. 109). Ik leerde dat God het ene goddelijk Gemoed is dat Zijn schepping bestuurt. Ik leerde dat de mens niet stoffelijk is, maar de gedachte (idee) van God, Geest, en daarom geestelijk is en even volmaakt als het Gemoed, dat hem heeft geschapen. Ik leerde dat de mens nooit van God gescheiden kan worden aangezien hij in God leeft. De apostel Paulus maakte dit duidelijk toen hij zei: “Want in Hem leven wij, bewegen wij ons en bestaan wij” (Handelingen 17:28). Ik leerde dat God altijd aanwezig is en alle macht heeft, ook al falen de vijf fysieke zintuigen bewijs te leveren van deze feiten.

Ik bestudeerde minstens twee jaar lang elke dag de Bijbelles voordat het tot me doordrong dat het meer dan een jaar geleden was dat ik midden in de nacht naar de keuken was gerend om te kijken of er een ketel met water op het fornuis stond. Ik realiseerde me dat ik genezen was. Later kwam ik te weten dat het zogenaamde paniekaanvallen waren geweest. In de vier jaar daarna heb ik die niet meer gehad.

Ik ben God zo dankbaar voor deze blijvende genezing.

Chiemezi Ahanonu
Owerri, Nigeria

De missie van de Heraut

In 1903 stichtte Mary Baker Eddy De Christian Science Heraut, met het doel: “de universele werkzaamheid en beschikbaarheid van Waarheid te verkondigen” (My 353:14). De definitie van ‘heraut’ in een woordenboek: “voorloper – een boodschapper die vooruit is gestuurd om bekend te maken wat er gaat komen”, geeft een speciale betekenis aan de naam Heraut en wijst ons bovendien op onze plicht – de plicht van ieder van ons – om te zorgen dat onze Herauten hun taak vervullen, een taak die onafscheidelijk is van de Christus en werd aangekondigd door Jezus met de woorden: “Ga heen in heel de wereld, predik het Evangelie aan alle schepselen” (Markus 16:15).

Mary Sands Lee, Christian Science Sentinel, July 7, 1956

Lees meer over de Heraut en zijn missie.