Skip to main content Skip to search Skip to header Skip to footer

Deze getuigenis wordt gegeven uit diepe waardering voor ...

De Christian Science Heraut - 10 juli 2023


Deze getuigenis wordt gegeven uit diepe waardering voor de vele genezingen, de vreugde en de vrede die ik heb ondervonden sinds ik een leerling van Christian Science ben geworden. God is al meer dan vijfendertig jaar mijn enige arts. Sommige genezingen waren snel of onmiddellijk. Andere, wanneer de moeilijkheid hardnekkiger van aard leek, vonden plaats over langere perioden.

Meer dan twaalf jaar geleden verscheen er een vlek aan de zijkant van mijn neus. De vlek werd erger en was spoedig erg gênant voor me. Ik bad om genezen te worden en vroeg af en toe hulp van een Christian Science-practitioner. In 1971, toen ik op een reiscursus was in India, maakte een dokter in onze groep een opmerking over mij tegen mijn kamergenoot: “Jouw vriendinnetje doet kennelijk niets tegen die huidkanker op haar neus.” De medische naam van deze aandoening te horen van een dokter, vergrootte en bevestigde alleen maar mijn vrees. En toen ik weer thuis was, zocht ik opnieuw hulp van een Christian Science-practitioner. 

Een aantal jaren gingen voorbij en terwijl ik van de ene naar de andere practitioner overstapte, dacht ik: “Deze keer heb ik vast en zeker de juiste practitioner voor mij gevonden en zal ik genezen worden.” Maar iedere ochtend keek ik in de spiegel en zag alleen maar dat de vlek er nog steeds was. 

Weinig besefte ik dat er desondanks veel genezing werkelijk gaande was door de liefde en gebeden van deze toegewijde werkers. Genezingen vonden plaats die niet gezien konden worden in een spiegel. Eigenwil maakte plaats voor geduld en de bereidwilligheid om Gods wil te laten geschieden; kleinzielige afkeer en ergernissen werden vervangen door liefde en waardering; vrees en bijgeloof gaven plaats aan een beter begrijpen van God en Zijn grote liefde voor mij en voor de hele mensheid. Toch waren er ook veel twijfels en subtiele argumenten die ik moest overwinnen, vooral wanneer familieleden of goedbedoelende vrienden me waarschuwde dat de vlek groter zou worden en zich zou uitspreiden over mijn hele gezicht als ik hem niet spoedig liet weghalen door een arts. 

Mijn vertrouwen in de genezende macht van de Christus werd voortdurend ondersteund door de dagelijks studie van de Bijbelles in het Christian Science Kwartaalboekje. Op een ochtend las ik de eerste twee verzen van Psalm 107: “Loof de Heere, want Hij is goed, want Zijn goedertierenheid is voor eeuwig. Laten zo spreken wie de Heere verlost heeft, die Hij verlost heeft uit de hand van de tegenstanders.” Ik besefte dat het Oude Testament talloze verslagen bevat die vertellen hoe Gods trouwe volgelingen van hun vijanden werden verlost. Maar hoe, vroeg ik me af, was dit van toepassing op mij en mijn probleem? Toen ik me tot de geschriften van Mary Baker Eddy wendde, besloot ik op te zoeken wat zij te zeggen had over het woord ‘vijand’. In haar artikel “Love Your Enemies” [Hebt uw vijanden lief] in Miscellaneous Writings las ik op bladzijde 8: “Beschouw gewoon dat uw vijand datgene is wat het Christusbeeld dat u behoort te weerspiegelen, bezoedelt, beschadigt en onttroont.” Hieruit begreep ik dat mijn grootste noodzaak was het Christusbeeld te weerspiegelen.

Terwijl ik de Bijbelles bestudeerde, trok één citaat temidden van alle andere mijn aandacht: “U [vernieuwt] het gelaat van de aardbodem” (Psalm 104:30). Met dit hernieuwd vertrouwen ontdekte ik dat twijfels begonnen te vervagen, en ik was ervan overtuigd dat mijn gelaat vernieuwd zou worden. ... Heden is elk spoor van de huidkanker verdwenen en is er geen litteken meer.

Korte tijd later, terwijl ik de Bijbelles bestudeerde, trok één citaat temidden van alle andere mijn aandacht: “U [vernieuwt] het gelaat van de aardbodem” (Psalm 104:30). Zeker weten, redeneerde ik; God is de geweldige en enige schepper van alles dat werkelijk is. Hij vernieuwt voortdurend het gelaat van de aardbodem; Op Zijn bevel verschijnt de regen en zonneschijn, het gras, de bloemen, de bomen en alles wat prachtig is. Met dit hernieuwd vertrouwen ontdekte ik dat twijfels begonnen te vervagen, en ik was ervan overtuigd dat mijn gelaat vernieuwd zou worden. Ik wist dat ik om genezing te zien niet meer in de spiegel hoefde te kijken. De genezing vond niet onmiddellijk plaats, maar kwam wel.

Ongeveer drieënhalf jaar geleden stuurde ik deze getuigenis over mijn genezing van huidkanker naar de redacteurs van de Christian Science-tijdschriften. In die tijd was er nog een klein litteken achtergebleven. Toen de redacteurs dit vernamen, retourneerden zij de getuigenis en moedigden me aan om te streven naar een volledige genezing en dan, wanneer deze was bereikt, het verslag opnieuw in te sturen.

Door mijn aanhoudend gebed realiseerde ik me dat ik onbewust het litteken had gekoesterd, zodat degenen die me voorafgaand aan de genezing niet hadden gezien, zouden geloven dat ik echt huidkanker had gehad. Toen de onjuistheid van een dergelijke redenering aan het licht kwam, wist ik dat de hele aandoening moest worden genezen. Dus volhardde ik in het bevestigen van de eeuwige volmaaktheid van de mens. Heden is elk spoor van de huidkanker verdwenen en is er geen litteken meer.

Christian Science is vooruitstrevend; haar leringen zijn volledig in overeenstemming met de Heilige Schrift, inclusief de genezingen van de meesterchristen, Christus Jezus. Hoe lief heb ik deze nieuw-oude godsdienst!

Nell E. Smith
Sonoma, California, Verenigde Staten van Amerika

De missie van de Heraut

In 1903 stichtte Mary Baker Eddy De Christian Science Heraut, met het doel: “de universele werkzaamheid en beschikbaarheid van Waarheid te verkondigen” (My 353:14). De definitie van ‘heraut’ in een woordenboek: “voorloper – een boodschapper die vooruit is gestuurd om bekend te maken wat er gaat komen”, geeft een speciale betekenis aan de naam Heraut en wijst ons bovendien op onze plicht – de plicht van ieder van ons – om te zorgen dat onze Herauten hun taak vervullen, een taak die onafscheidelijk is van de Christus en werd aangekondigd door Jezus met de woorden: “Ga heen in heel de wereld, predik het Evangelie aan alle schepselen” (Markus 16:15).

Mary Sands Lee, Christian Science Sentinel, July 7, 1956

Lees meer over de Heraut en zijn missie.