Skip to main content Skip to search Skip to header Skip to footer

Graag wil ik met een blij hart vertellen ...

De Christian Science Heraut - 10 juli 2023


Graag wil ik met een blij hart vertellen dat Christian Science mij zoveel geholpen heeft dat ik me mijn leven zonder deze Wetenschap niet kan voorstellen.

Ik bouwde enthousiast en toegewijd aan mijn carrière als actrice en zangeres.

Ik was dan ook erg ongelukkig toen ik op een dag moest stoppen met zingen omdat mijn stembanden overbelast waren. Een keelspecialist zei, dat ik een aandoening had die een operatie noodzakelijk maakte. Ik mocht niet praten en zingen was buiten kwestie. Ik was uitermate gedeprimeerd.

In die tijd kwam mijn zus, die net was teruggekeerd uit de Verenigde Staten en daar Christian Science had leren kennen, mij bezoeken in mijn vakantiehuisje. Ze sprak me moed in en gaf zo’n liefdevolle en heldere uitleg van God en Zijn macht en de relatie van de mens met Hem, dat ik onmiddellijk gelukkig en blij werd en zonder de minste vrees aan mijn dagelijkse stemoefeningen begon.  Iedere dag was er vooruitgang en ik was weer gelukkig. 

Toen ik twee weken later terugkwam in de stad waar ik werkte, ging ik eerst naar de keelspecialist. Hij onderzocht me geruime tijd en zei ten slotte: “Ja, je stembanden zijn in orde. Ik kan niets meer zien van de aandoening.” Ik had een onmiddellijke genezing gehad. Dat is nu achtentwintig jaar geleden en ik heb daarna nog zeventien jaar mijn beroep uitgeoefend. Na deze eerste genezing verdiepte ik me verder niet in Christian Science. Ik was toen gezond en alles ging goed, heel goed zelfs. 

In het laatste jaar van de Tweede Wereldoorlog had ik echter veel te verduren. Alles wat ik materieel verworven had, was verloren gegaan, maar daar maakte ik me niet al te veel zorgen over. Veel erger was het feit dat ik leed aan een inwendige verzakking waarvoor een ondersteuning was aangebracht en ik moest bijna de helft van elke maand blijven liggen. Twee kleine kinderen moesten verzorgd worden en ik wist niet waar mijn man was, of het goed met hem ging en of hij zelfs nog leefde.

Toen sprak ik weer met mijn zus over Christian Science. Ze zag meteen dat ik mijzelf aan het afmatten was met vragen en naar steun zocht. Ze gaf me een Bijbel en een exemplaar van Wetenschap en Gezondheid van Mary Baker Eddy, en toonde me hoe ik de Bijbellessen, die in het Christian Science Kwartaalboekje staan, moest bestuderen. Drie maanden lang studeerde ik gretig, vaak tot diep in de nacht. Alles wat ik las was logisch en ik was ervan overtuigd dat God mij ook deze keer zou helpen.

Mijn zuster en toonde me hoe ik de Bijbellessen moest bestuderen. … Alles wat ik las was logisch en ik was ervan overtuigd dat God mij ook deze keer zou helpen. … ik werd snel genezen, ondanks dat de dokter een jaar geleden had gezegd dat een operatie onvermijdelijk was.

Toepasselijk op mijn situatie was deze zin in Wetenschap en Gezondheid (blz. 322): “De bittere ervaringen die het geloof aan het veronderstelde leven van de stof meebrengt, zowel als onze teleurstellingen en eindeloze ellende, drijven ons als vermoeide kinderen in de armen van de goddelijke Liefde.” Ik legde mijn bezwaarde hart met volledig vertrouwen in de armen van de goddelijke Liefde en werd rijk gezegend. Ik zocht spoedig een practitioner om me te helpen. Op de terugweg van mijn eerste bezoek aan de practitioner bracht ik mijn laatste bezoek aan een dokter en liet het stoffelijk hulpmiddel verwijderen. Vanaf dat moment nam ik geen medicijnen meer in en werd opnieuw snel genezen, ondanks dat de dokter een jaar geleden had gezegd dat een operatie onvermijdelijk was.

Na dit tweede schitterende bewijs van de juistheid van de leringen van Christian Science en hun toepasbaarheid, liep mijn hart over van dankbaarheid en waardering voor onze terecht geliefde Leidster. De Bijbel en Wetenschap en Gezondheid werden mijn constante metgezellen en ik probeerde elk probleem dat op mijn weg kwam, op te lossen met Christian Science.

Ik besteedde vooral veel tijd aan gebed voor mijn man, die, zoals ik had gehoord krijgsgevangene was in Rusland. Ik maakte aantekeningen van de openbaring die ik had ontvangen, met de datum erbij, zodat ik deze met hem kon delen. Mary Baker Eddy schrijft (idem, blz. 335, 336): “Het ego is onsterfelijk en onbegrensd, want grenzen zouden onwetendheid insluiten en opleggen.” Dit bracht me op een dag tot de gevolgtrekking: Aangezien God Geest is, onbegrensde Geest, is de mens – geboren uit God en samenbestaand met Hem – puur geestelijk. Voor God zijn er geen grenzen. God is alwetend en alomtegenwoordig. Zijn ideeën kunnen niet van Hem gescheiden worden. Daarom konden er geen grenzen zijn tussen mijn man en mij als Gods ideeën. Ik wist dat dit feit spoedig duidelijk zou worden in onze menselijke ervaring. Zoals ik later hoorde, was het rond deze tijd dat mijn man werd vrijgelaten en van Rusland naar Oostenrijk was gegaan. Spoedig daarna arriveerde hij in Duitsland. Ik ben dankbaar voor de bescherming tegen ongelukken en andere storende omstandigheden. Ik kijk met vreugde terug op de genezingen die onze kinderen en ik hebben ervaren, veel daarvan door het groter begrijpen van practitioners, altijd liefdevol en klaar om te helpen, aan wie ik ook graag mijn dank wil betuigen.

 Ik ben vooral dankbaar voor Mary Baker Eddy die ons Christian Science heeft gegeven en zodoende de Christus meer nabij heeft gebracht. Ook ben ik dankbaar om lid te zijn van de Moederkerk en van een Christian Science Vereniging, waar ik in verscheidene posities heb kunnen dienen. In het bijzonder ben ik dankbaar voor cursusonderricht, dat ieder jaar – door onze leerlingenbijeenkomsten – diepere indruk maakt op mijn gedachte.

Magda Buresch-Okon
Osnabrück, Duitsland

De missie van de Heraut

In 1903 stichtte Mary Baker Eddy De Christian Science Heraut, met het doel: “de universele werkzaamheid en beschikbaarheid van Waarheid te verkondigen” (My 353:14). De definitie van ‘heraut’ in een woordenboek: “voorloper – een boodschapper die vooruit is gestuurd om bekend te maken wat er gaat komen”, geeft een speciale betekenis aan de naam Heraut en wijst ons bovendien op onze plicht – de plicht van ieder van ons – om te zorgen dat onze Herauten hun taak vervullen, een taak die onafscheidelijk is van de Christus en werd aangekondigd door Jezus met de woorden: “Ga heen in heel de wereld, predik het Evangelie aan alle schepselen” (Markus 16:15).

Mary Sands Lee, Christian Science Sentinel, July 7, 1956

Lees meer over de Heraut en zijn missie.