Skip to main content Skip to search Skip to header Skip to footer

Liefde laat de wereld draaien…

De Christian Science Heraut - 10 Juni 2014

Oorspronkelijk gepubliceerd in de 24 februari 2014 editie van de Christian Science Sentinel.


Het bekende Engelse gezegde, “Love makes the world go round”, is gebaseerd op een concept, waarmee velen van ons elke dag bidden en heeft een veel diepere betekenis dan vaak wordt vermoed.

Christus Jezus droeg zijn volgelingen op, overeenkomstig Deuteronomium 6:5 en Leviticus 19:18, God lief te hebben en hun naasten als henzelf (zie Markus 12:30, 31). De schrijver van de Eerste Brief van Johannes legde er de nadruk op, dat God Liefde is en herhaalde meermaals, wat Jezus leerde over de noodzakelijkheid elkaar lief te hebben (zie 1 Johannes 4:7, 8). Mary Baker Eddy accentueerde de belangrijkheid van liefde in al haar werken en schreef over de doorslaggevende rol ervan voor het genezen. Liefde is een essentieel ingrediënt in veel aspecten van het leven.

In 1898, tijdens haar laatste ‘Normal class’ onderricht, vroeg Mary Baker Eddy: “Wat is de beste methode om ogenblikkelijk te genezen?” Nadat enkele antwoorden waren gegeven, zei ze: “Ik zal het jullie vertellen. Het is lief te hebben! Leef liefde – wees het – liefde, liefde, liefde. Weet niets behalve Liefde. Wees in alles liefde. Er is niets anders. Dat zal het werk doen. Het zal alles genezen; het zal de doden doen opstaan. Wees niets anders dan liefde” (We Knew Mary Baker Eddy, Expanded Edition, Vol. I, pagina 296-297).

Eddy koppelt heel vaak Liefde aan Waarheid, een ander synoniem voor God. Ze schrijft, “Liefde is priesteres aan het altaar van Waarheid” (Wetenschap en Gezondheid met Sleutel tot de Heilige Schrift, pagina 454). Voor mij is dit een treffende uitspraak, want het geeft aan, dat wij moeten liefhebben om waarheid te begrijpen en praktisch toe te passen in ons leven; anders blijft waarheid een theorie en wordt niet volledig gebruikt en eigen gemaakt.

Tijdens mijn studie in Christian Science, ben ik mij gaan realiseren hoe belangrijk de eigenschappen ‘genegenheid’ en ‘compassie’ zijn, die bij geestelijke liefde horen. Ze helpen de weg vrij te maken naar de genezende Waarheid, die misvattingen zoals disharmonie en ziekte vervangt. Liefde verwijdert het fundament van ziekte, angst geheten, en bewerkstelligt vertrouwen in God, het goede, dat resulteert in genezing.

Diegenen die compassie laten zien in de hoogste, spirituele zin, mogen dan wel begrijpen waar een individu vandaan komt en waar ze doorheen gaan, maar uiteindelijk zien ze hen als een idee of weerspiegeling van Liefde. Dit begrijpen geneest lichamelijk en geestelijk. Deze vorm van liefde – dit stevige houvast dat deel is van onze goddelijke natuur – is wat Jezus vertegenwoordigde en hem de meest succesvolle genezer maakte die de wereld heeft gekend.

Jezus spoorde ons aan zijn voorbeeld te volgen en daarvoor moeten wij een beter begrijpen van de geestelijke, goddelijke Liefde verkrijgen, en van onszelf als de uitdrukking ervan. Ook is het belangrijk te weten, dat Liefde en de weerspiegeling van Liefde één is en dat wij altijd omarmd zijn door de genezende wet van Liefde.

In mijn dagelijkse ervaring ben ik steeds meer tot het besef gekomen, dat de goddelijke Liefde de enige macht is die alles bij elkaar houdt. Oneindig ver verwijderd van de denkbeelden en misvattingen van de stoffelijke zin, verbindt Liefde en zorgt ervoor dat alle dingen zich harmonisch tot elkaar verhouden.

Liefde is de kern van het genezen, zoals ik vele malen heb bewezen in mijn eigen ervaring. Een keer was er geld gestolen uit mijn portemonnee in de sporttas, die ik in de kleedkamer in een kastje had opgeborgen. Nadat ik eerst gevoelens van wraak onderdrukte, verlangde ik vervolgens naar een beter begrip van God als Liefde, die in al onze behoeften voorziet, soms op onverwachte wijze. Ofschoon ik het gestolen geld niet terug kreeg, kan ik nu dankbaar vertellen, dat ik rond die tijd met de post twee cheques kreeg – een van een familielid die enkele vergeten bezittingen van mij had verkocht toen ik het huis was uitgegaan, en de andere was een zakelijke vergoeding – samen bedroegen ze meer dan het bedrag dat ik was kwijtgeraakt.

Een andere keer toen ik terug kwam van een trip naar het noorden van Canada, ontmoette ik een stewardess en de kassier van een pizzarestaurant, die verre van liefdevol leken te zijn. Maar mijn waarneming van hen en hun gedrag veranderden compleet toen ik in gedachten hun natuurlijke, geestelijke zijn zag, en alles was goed. Sindsdien waardeer ik het, dat wanneer wij onze misvattingen over anderen opzijzetten, zichtbaar wordt wat Liefde al over hen weet.

Wij allemaal drukken liefdevolle eigenschappen uit door onze onverbrekelijke band met de goddelijke Liefde en hebben het aangeboren vermogen om zorg en genezing in alle aspecten van ons leven tot uitdrukking te brengen. Als liefde in onze ervaring lijkt te ontbreken, moeten wij eerst accepteren dat deze geestelijke feiten waar zijn. Daarna moeten wij Gods liefde ons leven laten verlichten door het verdrijven van de verschillende angsten die we koesteren. Ik ben erachter gekomen, dat hoe beter wij de genezende kracht van de goddelijke Liefde begrijpen – en demonstreren – des te meer gezag wij hebben.

Iedereen heeft het recht lief te hebben en geliefd te worden. Als wij ons bewust worden dat wij in de atmosfeer van de goddelijke Liefde leven, dan kunnen wij de activiteit en kracht daarvan bewijzen en laten zien dat liefde inderdaad de wereld laat draaien.


John Park is Christian Science practitioner. Hij woont in Victoria, British Columbia, Canada.

ACCESS MORE GREAT ARTICLES LIKE THIS!

Welcome to Herald-Online, the home of The Christian Science Herald. We hope you'll enjoy this article that has been shared with you.

To receive full access to the Heralds, activate an account using your print Herald subscription, or subscribe to JSH-Online today!

De missie van de Heraut

In 1903 stichtte Mary Baker Eddy De Christian Science Heraut, met het doel: “de universele werkzaamheid en beschikbaarheid van Waarheid te verkondigen” (My 353:14). De definitie van ‘heraut’ in een woordenboek: “voorloper – een boodschapper die vooruit is gestuurd om bekend te maken wat er gaat komen”, geeft een speciale betekenis aan de naam Heraut en wijst ons bovendien op onze plicht – de plicht van ieder van ons – om te zorgen dat onze Herauten hun taak vervullen, een taak die onafscheidelijk is van de Christus en werd aangekondigd door Jezus met de woorden: “Ga heen in heel de wereld, predik het Evangelie aan alle schepselen” (Markus 16:15).

Mary Sands Lee, Christian Science Sentinel, July 7, 1956

Lees meer over de Heraut en zijn missie.