Skip to main content Skip to search Skip to header Skip to footer

Laat God je koers bepalen

De Christian Science Heraut - 22 november 2016

Oorspronkelijk gepubliceerd in de 5 september editie van de Christian Science Sentinel.


Alles in mijn nieuwe baan ging mis. Als medewerker in een start-up bedrijf voelde ik mij niet geschikt voor het werk, geïntimideerd door een erg zelfverzekerde baas en ondervond ik problemen met lastige collega’s. Behalve deze problemen zag het er niet naar uit dat het bedrijf zijn doelstellingen zou halen, wat nog meer druk legde op een slechte situatie. Ik zag als enige optie het schip maar te verlaten.

Op een zaterdagmiddag tijdens een pick-up volleybalwedstrijd uitte ik mijn ontevreden gevoelens tegenover een goede vriend in de hoop dat hij wat praktische adviezen zou geven over hoe verder te gaan. Mijn vriend kan goed luisteren, is geestelijk afgestemd en is een succesvol zakenman. Ik was er zeker van dat hij met mij mee zou voelen. Nadat ik mijn hart had uitgestort over de—volgens mij—onhoudbare situatie, antwoordde hij: “Blijf op het wrak.”

“Wat? O, nee!” Dit was niet wat ik wilde horen. Een “wrak” was precies zoals ik deze baan zag, en ik zag met geen mogelijkheid hoe ik daar kon blijven. Ik voelde mijzelf het slachtoffer van een ongelukkige samenloop van omstandigheden, en dit leek zo totaal oneerlijk!

Maar het gesprek met mijn vriend liet me niet los. Een paar dagen na onze volleybalwedstrijd kwamen de woorden “Blijf op het wrak” weer in mijn gedachten. Het waren bekende woorden uit een hoofdstuk van een boek dat wij beiden goed kenden, Wetenschap en Gezondheid met Sleutel tot de Heilige Schrift van Mary Baker Eddy. Daarin gebruikt de auteur de beeldspraak van een schipper op zee om te verhelderen hoe we met moeilijke huwelijksomstandigheden kunnen omgaan. En hierbij had ik het gevoel dat daarin iets van waarde was voor mijn werksituatie. Zij schrijft: “Wanneer de oceaan door een storm wordt geteisterd, hangen er dreigende wolken; de wind giert door het gespannen want en de golven verheffen zich als bergen. Wij vragen de roerganger: ‘Weet u de koers? Kunt u veilig door de storm heensturen?’ Hij antwoordt vol moed, maar zelfs de koene zeeman is niet zeker van zijn veiligheid; de wetenschap van de zeevaart kan de Wetenschap van Gemoed niet evenaren. Toch, handelend naar zijn beste weten en trouw op zijn post, werkt de zeeman door en wacht de uitkomst af. Zo moeten wij ons gedragen op de ziedende oceaan der smart. Al hopend en werkend moet men op het wrak blijven, totdat een onweerstaanbare stuwkracht de ondergang verhaast of de zon haar blijde stralen over de woelige zee uitgiet” (blz. 67).

Ik voelde mij precies zoals die zeeman: tot over mijn oren in verwarring over mijn positie en buiten mijn macht genadeloos door omstandigheden heen en weer geslingerd. Wat was mijn koers? Was mijn enige uitweg om te vertrekken? Of om te blijven en in een onmogelijke situatie stand te houden? Ik reikte uit naar God, oprecht verlangend te weten welke richting ik moest gaan, en ik hoorde een onweerstaanbare boodschap om open te staan voor Zijn geestelijke ideeën.

De Bijbel en Wetenschap en Gezondheid geven inzicht in hoe geestelijkheid een praktisch, genezend effect heeft op ons dagelijks leven. Vooral deze waarheid kwam in mijn gedachten: God, het goddelijk Gemoed, is de enige ware bron van intelligentie, motivatie en handelen; en elk individu—mijn collega’s en ik—is in werkelijkheid een idee in Gemoed, geschapen om de levengevende attributen van Gemoed tot uitdrukking te brengen en in eenheid samen met elkaar te bestaan. Noodzakelijke verandering begint in elke situatie met een groter begrip van Gods natuur en schepping, en door ons denken en leven in toenemende mate in overeenstemming te brengen met het goddelijke.

Als dit waar was, en ik had het gevoel dat het zo was, dan kon ik, in plaats van te vrezen dat er omstandigheden waren waar ik geen controle over had, vertrouwen op mijn groeiend begrijpen van God om mij door deze storm te leiden naar een genezende oplossing. De Bijbel moedigt aan: “Ken hem in al uw wegen, en Hij zal uw paden recht maken” (Spreuken 3:6).

Elke dag bleef ik steeds aan de waarheid vasthouden dat in werkelijkheid het goddelijk Gemoed alles en iedereen bestuurt, en dat ik de geestelijke kwaliteiten van Gemoed tot uitdrukking bracht. Doordat ik mij identificeerde met en openstond voor zulke kwaliteiten als geduld, eerlijkheid en geestelijke goedheid, werd ik zorgvuldiger, nam ik meer waar, had ik meer inlevingsvermogen en werd ik zelfs vrolijker. Ik lette nu ook op de goede kanten van mijn collega’s, en had waardering voor hun helpende kwaliteiten zoals efficiëntie, snelheid, accuraatheid, doorzettingsvermogen en inzicht. 

Telkens als ik geneigd was om mijzelf of anderen te bekritiseren, met elkaar te vergelijken of te klagen, stopte ik. In plaats daarvan begon ik te doen wat Christus Jezus heeft geleerd—behandel anderen zoals ik zou willen dat ze mij behandelen. De onzelfzuchtige liefde waarvan Jezus het voorbeeld gaf, toonde Gods onpartijdige liefde aan. Het bracht genezing en verandering met zich mee. Ik kon erop vertrouwen dat naarmate ook ik de goddelijke Liefde meer in mijn leven uitdroeg, er verandering zou plaatsvinden, ook al kon ik niet voorzien op welke wijze precies.

Het streven om hogere, goddelijke kwaliteiten te manifesteren maakte mij niet alleen sterker, maar stemde mij hoopvol. Dit goddelijke perspectief gaf mij energie, spoorde mij aan en wees mij de weg. Geleidelijk aan kreeg ik meer vertrouwen, werd ik productiever en communiceerde gemakkelijker en hartelijker met mijn manager en collega’s. Op velerlei gebied werd werd meer samengewerkt waardoor problemen werden opgelost wat tevoren niet voor mogelijk werd gehouden. Ik was gelukkiger en nuttiger.

Terwijl mijn denken en handelen zich meer conformeerden aan het goddelijk Gemoed, kreeg het bedrijf ook meer duidelijkheid over de volgende te nemen stappen. Binnen een paar maanden kregen we te horen dat ons werk in de huidige vorm zou worden beëindigd. Mijn baan zou ophouden te bestaan.

Maar de bijzonder mooie geestelijk genezende groei ging wel door! Het gevoel van geluk en vervulling dat ik met collega’s ondervond, naast effectiviteit en productiviteit, bereidde mij voor om een actieve rol te spelen in de daaropvolgende overgangsperiode.

Mijn baas begeleidde de gehele staf in een proces om een nieuwe baan te vinden, waaraan ik enthousiast en succesvol meewerkte. We bespraken  strategieën voor het vinden ervan, moedigden elkaar aan en hielpen met tips, contacten en aanwijzingen. We juichten over elkaars positieve vooruitzichten. En we huilden bittere tranen toen we uiteindelijk afscheid van elkaar namen. Voor zover ik weet heeft elk van de werknemers een zinvolle betrekking gevonden kort na het ontslag. En ik ook! Ik stapte over naar een ander soort werk dat volledig aansloot bij mijn interesse en bekwaamheden, en waar de enorme geestelijke en praktische vorderingen uit de voorgaande baan werden benut.

Komt u wel eens in de verleiding zich het slachtoffer te voelen in een situatie waar zo veel misgaat en u weet niet wat te doen of waarnaar zich te keren? Houd stil. Denk eraan dat uw leven onder het intelligente bestuur staat van het goddelijk Gemoed en dat ook u, als Gods kind, de wijsheid en geestelijke kracht van dit Gemoed weerspiegelt.

Als u het menselijk redeneren dat u een slachtoffer noemt, laat varen en in plaats daarvan inzicht krijgt in het geestelijke feit van wie u in werkelijkheid bent en u zich overgeeft aan deze goddelijke genezende macht, dan wordt het bewustzijn boven de wolken en storm getild tot een geestelijk perspectief. U zult merken dat het intelligente en liefdevolle bestuur van het goddelijk Gemoed met u meewerkt en u in staat stelt een veilige en bevredigende koers te varen.

ACCESS MORE GREAT ARTICLES LIKE THIS!

Welcome to Herald-Online, the home of The Christian Science Herald. We hope you'll enjoy this article that has been shared with you.

To receive full access to the Heralds, activate an account using your print Herald subscription, or subscribe to JSH-Online today!

De missie van de Heraut

In 1903 stichtte Mary Baker Eddy De Christian Science Heraut, met het doel: “de universele werkzaamheid en beschikbaarheid van Waarheid te verkondigen” (My 353:14). De definitie van ‘heraut’ in een woordenboek: “voorloper – een boodschapper die vooruit is gestuurd om bekend te maken wat er gaat komen”, geeft een speciale betekenis aan de naam Heraut en wijst ons bovendien op onze plicht – de plicht van ieder van ons – om te zorgen dat onze Herauten hun taak vervullen, een taak die onafscheidelijk is van de Christus en werd aangekondigd door Jezus met de woorden: “Ga heen in heel de wereld, predik het Evangelie aan alle schepselen” (Markus 16:15).

Mary Sands Lee, Christian Science Sentinel, July 7, 1956

Lees meer over de Heraut en zijn missie.